Download Agisoft Metashape 1.7 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Agisoft Metashape

Agisoft Metashape là phần mềm thực hiện xử lý quang ảnh của hình ảnh kỹ thuật số và tạo ra dữ liệu không gian 3D để sử dụng trong các ứng dụng GIS, tài liệu di sản văn hóa và sản xuất hiệu ứng hình ảnh cũng như để đo gián tiếp các đối tượng ở nhiều quy mô khác nhau.

Metashape, trước đây được gọi là Agisoft PhotoScan, là một sản phẩm phần mềm độc lập thực hiện xử lý quang ảnh đối với hình ảnh kỹ thuật số và tạo dữ liệu không gian 3D. Phần mềm này dựa trên công nghệ tân trang đa cảnh quan 3D mới nhất, hiệu quả với hình ảnh và hành động tùy chỉnh trong cả điều kiện được kiểm soát và không kiểm soát. Có thể chụp ảnh ở bất kỳ vị trí nào và đối tượng được tái tạo có thể được nhìn thấy trong ít nhất hai bức ảnh. Cả căn chỉnh hình ảnh và mô hình 3D đều hoàn toàn tự động.

Tính năng

  • Xử lý nhiều loại hình ảnh khác nhau, tự động hiệu chỉnh, khung hình (bao gồm mắt cá), máy ảnh hình cầu và hình trụ, hỗ trợ cho các dự án nhiều máy ảnh
  • Xây dựng chỉnh sửa mô hình để có kết quả chính xác, các điểm phân loại để tùy chỉnh tái tạo hình học, xuất ra tệp .LAS để tận dụng điểm Gadesh Gar cổ điển của quá trình xử lý dữ liệu
  • Mô hình hoặc mô hình địa hình kỹ thuật số (tùy thuộc vào dự án), tham chiếu địa lý dựa trên siêu dữ liệu EXIF, điều phối hệ thống hỗ trợ đăng ký EPSG (WGS84, UTM)
  • Các công cụ bên trong để đo khoảng cách, diện tích và thể tích, để phân tích số liệu phức tạp, các sản phẩm của Metashape có thể dễ dàng chuyển sang các công cụ bên ngoài với nhiều định dạng khác nhau.
  • Nhập GCP để kiểm soát độ chính xác của kết quả, công cụ tỷ lệ để xác định khoảng cách tham chiếu mà không cần thiết bị định vị
  • Ngoài xử lý hàng loạt, các tập lệnh Python là một cách để tiết kiệm sự can thiệp của con người, một định dạng tham số cho nhiều bộ dữ liệu tương tự. Tải lên trực tiếp các tài nguyên Sketchfab và xuất sang các định dạng phổ biến khác nhau

Yêu cầu hệ thống

Windows XP trở lên (32 or 64 bit)

RAM: Minimum of 2GB of RAM / kiến nghịe 12GB

Link tải về Agisoft Metashape Professional 1.7.0 Build 11637 Crack

Link tải Google drive: DOWNLOAD (pass giải nén: phanmemnet.com)

Link tải Mega: DOWNLOAD (pass giải nén: phanmemnet.com)

Hướng dẫn cài đặt

  • Chạy file metashape-pro_1_7_0_x64 để cài đặt
  • Sau khi cài đặt xong, Copy các file trong thư mục Crack vào thư mục cài đặt phần mềm
  • Hoàn tất