Download Autodesk 3ds Max 2019 Full Crack + V-Ray 4.2 full + hướng dẫn cài đặt

Download Autodesk 3ds Max 2019 full crack + V-Ray 4.2 full, Download Autodesk 3ds Max 2019 full crack + V-Ray 4.2 full, crack 3ds Max 2019 download, vray 4.2 for 3dsmax 2019 download full

Yêu cầu cấu hình

Hệ điều hành: Microsoft® Windows® 7 (SP1), Windows 8, Windows 8.1, and Windows 10

Trình duyệt mới nhất:

 • Microsoft® Edge
 • Google Chrome™
 • Microsoft® Internet Explorer®
 • Mozilla® Firefox®

CPU

 • 64-bit Intel® or AMD®

RAM

 • 4 GB of RAM minimum (8 GB or more recommended)

Đĩa trống

 • 6GB

Link tải về Google drive

Link download  3ds Max 2019 (Link Google drive): DOWNLOAD 

Link download 3ds Max 2019 (Link mediafire): DOWNLOAD

Xforce genkey for 3ds Max 2019: DOWNLOAD

Link download vray 4.2 full crack for 3ds max 2019: DOWNLOAD  hoặc DOWNLOAD

Link download vray 5.00.05 full crack for 3ds max 2019: DOWNLOAD

Hướng dẫn cài đặt 3ds max 2019 + vray 4.2 bằng video

Hướng dẫn cài đặt Vray 4.2

 • Copy file vray_v42000_fix.dlr  vào thư mục:
  C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2019\plugins
 • Copye file vray_v42000_max_fix.dll  to:
  C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\3ds Max 2019\bin\plugins