Download Bentley WaterGEMS CONNECT Edition v10.02.03.06 – Quản lý mạng nước hiệu quả

WaterGEMS là phiên bản nâng cao hơn của phần mềm Bentley WaterCAD, một công cụ toàn diện để hỗ trợ các quyết định phân tích và thiết kế mạng lưới phân phối nước. Phần mềm này nâng cao kiến ​​thức của bạn về cách cơ sở hạ tầng phân phối nước hoạt động như một hệ thống, cách cơ sở hạ tầng này tương tác với các chiến lược hoạt động và cách mạng lưới phân phối phát triển dựa trên sự gia tăng dân số và nhu cầu ngày càng tăng. Với chương trình này, bạn sẽ có mọi thứ bạn cần để mô phỏng mạng lưới phân phối nước, phân tích các tình huống quan trọng và chi phí năng lượng trong một gói phần mềm linh hoạt.

WaterGEMS cung cấp một số lượng lớn các công cụ để tăng độ tin cậy, hiệu quả và khả năng chịu đựng của hệ thống. Sử dụng chương trình này, có thể xác định các vấn đề tiềm ẩn của hệ thống và do việc mô hình hóa thực tế các hệ thống nước phức tạp là khó, khó sử dụng các khả năng. WaterGEMS có thể lập mô hình chính xác các máy bơm nước, chiến lược tối ưu hóa máy bơm và lập kế hoạch cho các hoạt động phổ biến như tắt chúng để giảm thiểu hỏng hóc.

Ngoài ra, khi bạn cần thay thế cơ sở hạ tầng nước hiện tại bằng cơ sở hạ tầng mới, nhiều cơ sở hạ tầng mới sẽ có điểm chung với hệ thống cũ, trong trường hợp đó sẽ rất tẻ nhạt và không hợp lý nếu lặp lại những công việc này. Ở đây, WaterGEMS cũng vậy với các công cụ như Thiết kế lại đường ống và loại bỏ nhiều trùng lặp, do đó tăng tốc độ ra quyết định của các kỹ sư trong lĩnh vực này.

Các tính năng và thông số kỹ thuật của phần mềm WaterGEMS:

 • Phân tích hệ thống đường ống và các điểm tới hạn
 • Khả năng tối ưu hóa hệ thống để bảo vệ khỏi dòng nhiệt
 • Khả năng xây dựng và quản lý các mô hình thủy lực
 • Hoàn thiện thiết kế mạng lưới phân phối nước
 • Khả năng lập kế hoạch để phát triển các hoạt động xả
 • Khả năng phát hiện rò rỉ nước
 • Quản lý năng lượng
 • Hệ thống ống nước dựa trên các ưu tiên
 • Mô phỏng mạng trực tiếp và ngay lập tức

Yêu cầu hệ thống

– Windows 7 SP1

– Windows 8, 8.1

– Windows 10

– Windows Vista SP2

Yêu cầu phần mềm

Microsoft .NET Framework version 3.5

GEMS V8i có thể chạy trên các nền tảng sau:

MicroStation V8i (8.11.9.459)

AutoCAD 2014

AutoCAD 2015

ArcGIS 10.2, 10.2.1

Download Bentley WaterGEMS CONNECT Edition v10.02.03.06

Link tải Bentley WaterGEMS CONNECT Edition v10.02.03.06: DOWNLOAD

Link tải Bentley WaterGEMS V8i SS6 08.11.06.113: DOWNLOAD

Cài đặt Bentley WaterGEMS CONNECT Edition v10.02.03.06

How to install

 Instructions Bentley WaterGEMS CONNECT Edition Update 2:  
    Unrar and install the app.
    Apply patch.
    Uninstall CONNECTIONClientx64_10.00.18.13
    Uninstall CONNECT Advisor_10.01.00.210
    Use Control.Panel->Add.Remove.Program applet
    or execute 1.cmd & 2.cmd with admin rights.
    Delete files (optionally):
    C:\Program Files (x86)\Bentley\WaterCAD\x64\manageExceptionLogs.hta
    C:\Program Files (x86)\Bentley\WaterCAD\manageExceptionLogs.hta

Instructions Bentley WaterGEMS V8i SS6 08.11.06.113:	
         Unrar and install the app.
		 Start applied patch, choose product from the
		 drop down box, enable checkbox 'Connect
		 version' and apply patch.