Download InstallShield 2020 R1 Premier Edition 26.0.546.0 – Hướng dẫn cài đặt

InstallShield là phần mềm được phát triển cho giải pháp cài đặt ứng dụng dành cho Windows. Nó được thiết kế để giúp đỡ người dùng tạo ra trình cài đặt cũng như đóng gói phần mềm. InstallShield được xây dựng đầu tiên cho Microsoft Windows, nhưng cũng hỗ trợ gói ứng dụng phần mềm cho rất nhiều thiết bị điện thoại. Nó cũng là trình cài đặt phần mềm cho phép tạo các gói phần mềm ảo Microsoft App. InstallShield giúp dễ dàng tạo một tệp tin .EXE giúp nhan tróng định hướng máy tính cài đặt gói tải từ máy tính nguồn. Người sử dụng có thể thiết lập các điều kiện cài đặt cũng như các thiết lập đăng kí. Có rất nhiều các loại chương trình khung cài đặt mà bạn có thể áp dụng cho các ứng dụng máy chủ và web theo một gói điện toán đám mây đơn giản và có sẵn. Bạn cũng có thể gửi thông tin về cơ sở dữ liệu điện toán đám mây hỗn hợp nhanh tróng và thông suốt với sự hỗ trợ của Windows Azure SQL Database.

InstallShield là giải pháp phổ biến nhất hỗ trợ Microsoft Windows và Visual Studio có sẵn trên thị trường. Nó hỗ trợ cho hoàn toàn cho cả Windows 7 lẫn Windows 8. Về cơ bản , đây là cách đơn giản và nhanh chóng nhất để tạo ra trình cài đặt trên Windows. Bạn có thể tạo ra những trình cài đặt đặc sắc trực tiếp từ Microsoft Visual Studio mà không cảm thấy mệt mỏi và khó chịu như khi sử dụng một chương trình phức tạp.

Tính năng của InstallShield

 • Xây dựng các bản cài đặt, nâng cấp và gỡ cài đặt sạch cho Windows cực kỳ nhanh chóng và dễ dàng.
 • Đơn giản hóa các triển khai ảo và dựa trên đám mây
 • Dễ dàng tạo các gói MSIX gốc hoặc chuyển đổi bất kỳ tệp MSI nào thành gói MSIX
 • Mang lại trải nghiệm người dùng liền mạch cho khách hàng
 • Hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp với tiêu chuẩn ISO 19.770-2 thẻ phần mềm hàng tồn kho, PowerShell kịch bản, và sideloading của Windows App Store
 • Tạo bản cài đặt trực tiếp trong Microsoft Visual Studio cho MSI và EXE cài đặt lợi ích từ các tiêu chuẩn cho các trình cài đặt Windows với Microsoft Windows và Visual Studio hỗ trợ
 • Các tiêu chuẩn cho Trình cài đặt Windows (MSI) và Cài đặt
 • Cài đặt dễ dàng Tạo gói MSIX gốc hoặc Xây dựng MSIX từ các dự án hiện có
 • Cung cấp bộ cài đặt Giao diện thiết kế hiện đại, mới để cài đặt nhiều sản phẩm cho Windows, MSIX và nhiều
 • Chuyển đổi MSI sang Microsoft App-V 5.1
 • Cài đặt Web Các ứng dụng cho Microsoft Azure và Microsoft IIS bằng Microsoft Web Deployment
 • Tự động cung cấp các máy ảo để kiểm tra cài đặt đơn giản

Yêu cầu hệ thống

• Windows XP SP3
• Windows Server 2003 SP2
• Windows Vista
• Windows Server 2008
• Windows 7
• Windows Server 2008 R2
• Windows 8
• Windows Server 2012
• Windows 8.1
• Windows Server 2012 R2
• Windows 10

Link tải về InstallShield 2020 R1 Premier Edition 26.0.546.0

Link tải veryfiles: DOWNLOAD (pass giải nén: phanmemnet.com)

Link tải Google drive: DOWNLOAD (pass giải nén: phanmemnet.com)

Hướng dẫn cài đặt

1 – Giải nén và cài đặt 

2 – Thoát sau khi cài xong

3 – Sao chép File Patched MSIMG32.dll và license.lic vào thư mục cài đặt phần mềm. Đường dẫn mặc định có dạng:

(…InstallShield\…\System)

4 – Hoàn thành.