Download sketchup 2020 portable + vray next + plugin

Download sketchup 2020 portable + vray next + plugin. Sketchup 2020 portable là phiên bản không cần cài đặt, ta chỉ cần tải về và sử dụng.

Link download sketchup 2020 portable : DOWNLOAD

Link download V-Ray Next v4.20.02: DOWNLOAD PART 1   and DOWNLOAD PART 2

Link download plugin for sketchup 2020 portable: DOWNLOAD

sketchup-2020