Download Stata 14 Full -Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

Stata 14

STATA là viết tắt của Statistics và Data. Phần mềm này có chức năng quản lý dữ liệu, phân tích thống kê, đồ họa, mô phỏng, phân tích hồi quy và lập trình tùy chỉnh tương tự như SPSS hay AMOS. Nó cũng có một hệ thống mở để phổ biến các chương trình do người dùng viết cho phép phần mềm phát triển liên tục.

STATA luôn nhấn mạnh vào giao diện dòng lệnh, tạo điều kiện cho các phân tích có thể được nhân rộng. Tuy nhiên, kể từ phiên bản 8.0, STATA đã bắt đầu sử dụng một giao diện người dùng đồ họa dựa trên Qt framework, sử dụng các menu và hộp thoại để cấp quyền truy cập vào gần như tất cả các lệnh tích hợp trong phần mềm. 

Điều này cho phép tạo ra mã luôn được hiển thị, giúp sự chuyển đổi giữa giao diện dòng lệnh và ngôn ngữ lập trình linh hoạt hơn. 

Bộ dữ liệu có thể được xem hoặc chỉnh sửa ở định dạng bảng tính. Từ phiên bản 11 trở đi, các lệnh khác có thể được thực hiện trong khi trình duyệt dữ liệu hoặc trình chỉnh sửa được mở.

Tính năng của STATA 14 Full

 • Mô hình hồi quy mở rộng
 • Mô hình tuyến tính tổng quát
 • Mô hình chuyển đổi Markov 
 • Mô hình pha trộn hữu hạn
 • Mô hình DSG tuyến tính
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
 • Phân tích kết quả là phân số
 • Lập trình ma trận bằng MATA
 • Lấy mẫu và mô phỏng
 • Tương thích với Excel
 • Hỗ trợ Unicode 
 • Hỡ trợ phân tích Cluster 

Link download STATA 14 Full Crack

Link tải Google Drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Nếu không tải được xem video hướng dẫn phía dưới nhé

Hướng dẫn cài đặt

 • Tải về và giải nén bằng winrar
 • Vào thư mục vừa giải nén chạy file StataMP-64
 • Chọn Disable Automatic update checking và nhấn OK
 • Hoàn tất
 • Xem video hướng dẫn tải và cài đặt nhé