Download Windows KMS Activator Ultimate 2020 5.1 – active win 10 win 7 hiệu quả nhất

Download Windows KMS Activator Ultimate 2020 5.1 – active win 10 win 7 hiệu quả nhất

Windows KMS Activator Ultimate là công cụ hoàn hảo để kích hoạt windows. Windows KMS Activator Ultimate hoạt đơn giản nhất & sử dụng thân thiện cho Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 Nó là activator an toàn không có hại cho hệ thống tập tin.

Kms Activator có thể Activate

  • Windows 10 Tất cả các phiên bản
  • Windows 8.1 Tất cả các phiên bản
  • Windows 8.1 Preview Tất cả các phiên bản
  • Windows 8 Tất cả các phiên bản
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows server 12 Tất cả các phiên bản
  • Windows server 08 Tất cả các phiên bản


Link Windows KMS Activator Ultimate 2020 5.1 : DOWNLOAD

Link Windows KMS Activator Ultimate 2020 5.1 (dự phòng) : DOWNLOAD

Kích hoạt Windows 10

1 – Chạy chương trình với quyền Admin (Click phải > Run as Administrator)

2 – Click ”Clean Activation History”

3 – Click ”Update Server” (để cập nhật KMS Server)

4 – Chọn hệ điều hành.

5 – Click «Activation Now».

6 – Done, Enjoy.