Tổng hợp file crack cho Adobe cc 2019

Dưới đây là tổng hợp các file crack cho sản phẩm Adobe CC 2019, để crack các bạn chỉ cần chép file exe tương ứng vào thư mục cài đặt để crack

Danh sách các file crack

Photoshop.exe

Lightroom.ext

Illustrator.exe

Dreamwavear.exe

Charator Aminitrator.exe

Bridge.exe

Animate.exe

Acrobat

InDesign

….

Link tải về duy nhất: TẢI VỀ