Advanced Renamer 3.88.1 – Phần mềm đổi tên tập tin hàng loạt

Advanced Renamer là chương trình đổi tên nhiều tệp và thư mục hàng loạt cùng một lúc. Bằng cách cấu hình các phương thức đổi tên, các tên có thể được xử lý theo nhiều cách khác nhau.

Dễ dàng thiết lập một công việc hàng loạt bằng nhiều phương pháp trên một lượng lớn tệp. 14 phương pháp khác nhau cho phép bạn thay đổi tên, thuộc tính và dấu thời gian của tệp trong một lần. Các tệp cũng có thể được sao chép hoặc di chuyển đến các vị trí mới dựa trên thông tin trong tệp.

Với Advanced Renamer, bạn có thể xây dựng các tên tệp mới bằng cách thêm, xóa, thay thế, thay đổi chữ hoa, hoặc đặt cho tệp một tên hoàn toàn mới dựa trên thông tin đã biết về tệp.

Trước khi thực hiện các thao tác trên tệp, bạn có thể xác minh rằng kết quả đầu ra sẽ chính xác và nếu bạn thực hiện đổi tên và hối tiếc, bạn có thể hoàn tác loạt hoàn chỉnh.

Tính năng của Advanced Renamer

 • Tạo tên tệp mới bằng cách thêm, xóa, thay thế, thay đổi trường hợp hoặc đặt cho tệp một tên hoàn toàn mới dựa trên thông tin đã biết về tệp.
 • Hoàn tác lô hoàn chỉnh.
 • Tệp hình ảnh
 • Đổi tên tất cả ảnh của mình trong tích tắc.
 • Dữ liệu GPS, Nếu tệp hình ảnh của bạn chứa dữ liệu GPS, bạn có thể thêm tên của thành phố và quốc gia nơi ảnh được chụp. Các tọa độ được sử dụng để tra cứu tên thành phố, quốc gia và tên tiểu bang từ cơ sở dữ liệu chứa hơn 100.000 thành phố trên toàn cầu.
 • Với Advanced Renamer, bạn có thể thay đổi tên của các tệp nhạc yêu thích của mình thành các tên phù hợp hơn bằng cách sử dụng các chức năng ID3 tích hợp.
 • Với các thẻ video, bạn có thể thêm thông tin khác nhau về nội dung video và âm thanh vào tên.

Advanced Renamer 3.88.1

Kích thước: 24 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Google drive (dự phòng): DOWNLOAD 

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Cài đặt phần mềm
 • Thoát sau khi cài xong
 • Sao chép file lic.ini vào đường dẫn sau: %AppData%\Hulubulu\Advanced Renamer 3\Data (C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Hulubulu\Advanced Renamer 3\Data\)
 • Hoàn thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *