Alejandro Gonzalez – WORKSHOP DE RETOUCH

Alejandro Gonzalez – WORKSHOP DE RETOUCH là Video dạy Retouch trong Photoshop Lightroom classic và Photoshop

Thông tin chi tiết tại: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/alegfoto/

Link download Alejandro Gonzalez – WORKSHOP DE RETOUCH

Kích thước: 2.3 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com