Corel All Products Universal Keygens by X-Force

Corel Products Keygen là một keygen đa năng (hỗ trợ hàng chục sản phẩm của Corel Corporation) được thực hiện bởi X-Force Team. Nó chủ yếu được sử dụng để tạo Serial và Mã kích hoạt cho CorelDRAW Graphics Suite, Corel Painter, Corel VideoStudio, Corel PaintShop Pro, Corel WordPerfect Office series,… trên cả nền tảng Windows 32-bit và 64-bit.

Với Corel Products Keygen bạn không còn lo lắng về việc sử dụng một sản phẩm nào đó của Corel mà không có khóa bản quyền. Công cụ bẻ khóa tuyệt vời này hoạt động với tất cả các sản phẩm của Corel

Các sản phẩm hỗ trợ

 • Corel DESIGNER Technical Suite X5
 • CorelDRAW Graphics Suite X5
 • CorelDRAW Graphics Suite X6
 • CorelDRAW Graphics Suite X7
 • CorelDRAW Graphics Suite X8
 • CorelDRAW Graphics Suite 2017
 • CorelDRAW Graphics Suite 2018
 • CorelDRAW Graphics Suite 2019
 • CorelDRAW Graphics Suite 2020
 • CorelDRAW Technical Suite X6
 • CorelDRAW Technical Suite X7
 • CorelDRAW Technical Suite 2017
 • CorelDRAW Technical Suite 2018
 • CorelDRAW Technical Suite 2019
 • CorelDRAW Technical Suite 2020
 • Corel MotionStudio 3D
 • Corel Office v5.0
 • Corel Paint It! v1.0.0.127
 • Corel Painter 12
 • Corel Painter X3
 • Corel Painter 2015
 • Corel Painter 2016
 • Corel Painter 2017
 • Corel Painter 2018
 • Corel Painter 2019
 • Corel Painter 2020
 • Corel Painter 2021
 • Corel Painter Essentials 5
 • Corel Painter Essentials 6
 • Corel Painter Essentials 7
 • Corel PaintShop Pro X5
 • Corel PaintShop Pro X6
 • Corel PaintShop Pro X7
 • Corel PaintShop Pro X8
 • Corel PaintShop Pro X9
 • Corel PaintShop Pro 2018
 • Corel PaintShop Ultimate 2018
 • Corel PaintShop Ultimate 2019
 • Corel PaintShop Ultimate 2020
 • Corel PaintShop Pro 2021
 • Corel PaintShop Ultimate 2021
 • Corel ParticleShop v1.0.516
 • Corel Perfect Authority v1.3
 • Corel PhotoMirage v1.0
 • Corel VideoStudio Pro X5
 • Corel VideoStudio Pro/Ultimate X6
 • Corel VideoStudio Pro/Ultimate X7
 • Corel VideoStudio Pro/Ultimate X8
 • Corel VideoStudio Pro X9
 • Corel VideoStudio Ultimate X9
 • Corel VideoStudio Ultimate X10
 • Corel VideoStudio Ultimate 2018
 • Corel VideoStudio Ultimate 2019
 • Corel VideoStudio Ultimate 2020
 • Corel WinDVD Pro 11
 • Corel WinDVD Pro 12
 • Corel WordPerfect Office X6
 • Corel WordPerfect Office X7
 • Corel WordPerfect Office X8
 • Corel WordPerfect Office X9
 • Corel WordPerfect Office 2020
 • XVL Studio 3D CAD Corel Edition v1.0
 • Lattice3D Studio Corel Edition v2.0
 • Lattice3D Studio Corel Edition v3.0
 • Lattice3D Studio Corel Edition v4.0
 • Lattice3D Studio Corel Edition v5.0
 • Lattice3D Studio Corel Edition v6.0
 • Corel AfterShot Pro v1.1.0.30
 • Corel AfterShot Pro v2.0.3.25
 • Corel AfterShot Pro v3.0.0.126
 • Corel AfterShot Pro v3 Roxio Edition
 • Noise Ninja v2.0.1
 • Corel PDF Fusion v1.11

Link download Corel All Products Universal Keygens by X-Force

Kích thước: 1 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD  (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Link dự phòng: DOWNLOAD  (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Pass giải nén nếu có: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Tải xuống trình cài đặt dùng thử từ trang web chính thức của Corel và cài đặt phần mềm
  • Ngắt mạng internet
  • Chọn ‘I do not have a serial number and want to try the product
  • Kết thúc cài đặt
 • Khi được nhắc “Unable to connect to Internet to register‘, select ‘Register Later“, và tiếp tục
 • Nhấp vào ‘Already Purchased?’ Ở góc dưới cùng bên phải
 • Nhấp vào ‘Enter Serial Number‘ Chạy Keygen với quyền Administrator, chọn sản phẩm của bạn và sao chép ‘Serial Number
 • Dán nó trở lại trường trống và nhấp vào ‘Activate Offline
 • Sao chép ‘Installation Code‘ vào trường tương ứng của Keygen, nhấp vào ‘Generate Activation Code‘ và sao chép lại mã kích hoạt
 • Nhấp vào ‘Continue
 • Hoàn tất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.