Download 4K Tokkit Pro 2.3 – Tải về video TikTok hàng loạt

4K Tokkit Pro là ứng dụng được tạp ra để tải nội dung TikTok hàng loạt., lưu các video TikTok, chú thích, toàn bộ tài khoản, hashtag và video đơn lẻ ở chất lượng cao. Xem TikToks ngoại tuyến, duyệt qua nguồn cấp dữ liệu TikTok của bạn mà không có quảng cáo, đăng lại clip lên các mạng xã hội khác.

Tính năng của 4K Tokkit Pro

  • Tải xuống hàng loạt video từ tài khoản TikTok. Lưu tất cả video khỏi hồ sơ và lấy ảnh đại diện của người dùng TikTok.
  • Tự động cập nhật các cập nhật từ những người sáng tạo TikTok yêu thích của bạn và các thẻ hashtag
  • Điều chỉnh phạm vi ngày tải xuống tại lịch trong ứng dụng. Chỉ tải xuống các video đã được xuất bản trong khoảng thời gian được chỉ định.
  • Tải xuống video TikTok với phụ đề gốc của chúng.

4K Tokkit Pro 2.3

Kích thước:  95 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD   (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Link TeraBox: DOWNLOAD   (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Pass giải nén: phanmemnet.com

4K Tokkit Pro 2.1

Kích thước:  95 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD   (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Link TeraBox: DOWNLOAD   (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Pass giải nén: phanmemnet.com

4K Tokkit Pro 1.7

Kích thước:  95 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD   (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Cài đặt phần mềm, cứ nhấn Next là được
  • Xả nén file patch và chép file patch vào C:\Program Files\4KDownload\4ktokkit\
  • Chạy file patch và nhấn patch
  • Xong