Download Adobe Collection CC 2023 – Trọn Bộ Adobe Collection 2023

Adobe Master Collection CC 2023 là một bộ sưu tập tổng thể đầy đủ các sản phẩm Adobe yêu thích.

Adobe Master Collection CC 2023 là tập hợp các ứng dụng từ dòng Creative Cloud 2023 và một số chương trình phiên bản cơ sở được kết hợp bởi một trình cài đặt duy nhất để chọn đường dẫn cài đặt và ngôn ngữ của các chương trình đã cài đặt. Về mặt chức năng, mọi thứ đều tương tự như Adobe Master Collection CC 2022 đã được kiểm chứng tốt trong quá khứ. Chỉ ở đây, giao diện trình cài đặt đã thay đổi để phù hợp với bước tiến mới.

Adobe Creative Cloud Collection 2023 V9

 • Adobe Acrobat Pro 64-bit 23.3.20269.
 • Adobe Acrobat Pro 32-bit 23.3.20269.
 • Adobe After Effects 2023 23.6.0.62.
 • Adobe Animate 2023 23.0.2.103.
 • Adobe Audition 2023 23.6.0.61.
 • Adobe Bridge 2023 13.0.4.755.
 • Adobe Character Animator 2023 23.6.0.58.
 • Adobe Dimension 3.4.10.4249.
 • Adobe Dreamweaver 2021 21.3.0.15593.
 • Adobe Fresco 4.7.1.1284.
 • Adobe Illustrator 2023 27.8.1.268.
 • Adobe InCopy 2023 18.5.0.057.
 • Adobe InDesign 2023 18.4.0.056.
 • Adobe Lightroom Classic 12.5.0.202308091523.
 • Adobe Media Encoder 2023 23.6.0.62.
 • Adobe Photoshop 2023 24.7.0.643.
 • Adobe Premiere Pro 2023 23.6.0.65.
 • Adobe Premiere Rush 2.9.0.14.
 • Adobe Substance 3D Designer 13.0.2.6942.
 • Adobe Substance 3D Modeler 1.3.0.110.
 • Adobe Substance 3D Painter 9.0.0.2585.
 • Adobe Substance 3D Sampler 4.1.2.3298.
 • Adobe Substance 3D Stager 2.1.1.5626.
 • Adobe XD 57.1.12.2.
 • Adobe CAI 0.5.3.1.
 • Adobe Camera Raw 15.5.0.48.
 • Adobe CC Library 3.24.2.5.
 • Adobe CCX Process 4.15.11.2.
 • Adobe CoreSync 6.5.3.1.
 • Maxon Cinema 4D

Nội dung của gói Adobe Creative Cloud Collection 2023 V1

 • Adobe Acrobat Pro DC 2022.003.20263
 • Adobe After Effects 2023 v23.0.0.59
 • Adobe Animate 2023 v23.0.0.407
 • Adobe Audition 2023 v23.0.0.54
 • Adobe Character Animator 2023 v23.0.0.52
 • Adobe Illustrator 2023 v27.0.0.602
 • Adobe InCopy 2023 v18.0.0.312
 • Adobe InDesign 2023 v18.0.0.312
 • Adobe Lightroom Classic 2023 v12.0.0.13
 • Adobe Media Encoder 2023 v23.0.0.57
 • Adobe Photoshop 2023 v24.0.0.59
 • Adobe Premiere Pro 2023 v23.0.0.63

Download Adobe Master Collection CC 2023 v9

Kích thước: 22 GB

Link tải Google drive: Part 1  |   Part 2  |  Part 3   (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Pass giải nén: sbz

Download Adobe Master Collection CC 2023 v1

Kích thước: 22 GB

Link tải Google drive: Part 1    Part 2  | Link tải Terabox: DOWNLOAD

Pass giải nén: isangtao.com

Hướng dẫn

 • PreActivated, chỉ cần cài và sử dụng