Download Adobe Lightroom Classic 2021 cho Mac OS | Hướng dẫn cài đặt

Adobe Photoshop Lightroom Classic 2021 cho Mac OS là phiên bản mới cung cấp cho người dùng toàn quyền kiểm soát và truy cập vào ảnh cho phép người dùng đạt được kết quả và đầu ra mong muốn. Người dùng có thể thực hiện các tác vụ chỉnh sửa khác nhau như tăng màu sắc, xóa các đối tượng không mong muốn, chỉnh sửa màu sắc, ảnh chụp bị lệch và nhiều tác vụ hữu ích khác công cụ chỉnh sửa.

Yêu cầu hệ thống

Lightroom-Classic-2021-system-requirements

Link tải về Adobe Lightroom Classic 2021

Link tải Google Drive: DOWNLOAD

Link tải Fshare: DOWNLOAD

Pass giải nén: 123 hoặc botayit.com

Hướng dẫn cài đặt Lightroom 2021  cho Mac OS

Sau khi cài đặt, bạn cần tải thêm Adobe Zii 2021 để active bộ Adobe Lightroom CC 2021.