Download Aescripts Composite Brush v1.6.2 (Win, Mac)

Composite Brush là một công cụ chỉnh sửa và chọn màu chính xác và dễ sử dụng cho After Effects. Tạo vùng chọn chỉ với một vài nét vẽ và sửa đổi màu sắc hoặc kéo một phím có hiệu ứng.

Composite Brush là một công cụ chỉnh sửa và chọn màu chính xác và dễ sử dụng cho After Effects. Tạo vùng chọn chỉ với một vài nét vẽ và sửa đổi màu sắc hoặc kéo một phím với hiệu ứng

Tính năng của Composite Brush

Drag and click: Xuất bản các màu đã chọn. (Hay còn gọi là lựa chọn thuận lợi).

Alt+drag and click: Hợp nhất các Màu chưa được chọn (lựa chọn phủ định.)

Move Mode Color: Màu này sẽ được sử dụng Với kiểu truyền tải nếu đó là cách chuyển đơn giản hóa màu sắc.

Transport Mode: Hiệu suất tổng hợp Áp dụng cho các màu đã chọn.

HSV Shade: Sao chép màu Hue của màu Move Mode, nhân 2 lần độ bão hòa và độ đậm nhạt của màu kiểu truyền tải này. Nó là 2x vì bất cứ thứ gì trên.5 có thể tạo ra màu sáng hơn, vì vậy bất cứ thứ gì ít hơn sẽ làm cho nó trông trẻ hơn.

Hue: Sao chép màu của màu kiểu di chuyển này vào vùng chọn.

Saturation: Sao chép việc sử dụng màu kiểu truyền này vào Lựa chọn.

Luminance: Sao chép độ sáng của màu kiểu truyền này vào Lựa chọn. Nhân bóng chế độ di chuyển x2 từ lựa chọn. .5 không có bất kỳ hiệu ứng nào, lớn hơn làm cho lựa chọn sáng hơn, làm cho nó tối hơn.

Regular: nhân đôi bóng chế độ vận chuyển trong sự lựa chọn. Boost Alphaboost trạm alpha trong sự lựa chọn. Bóng râm không thay đổi

Tương thích

After Effects: 2020, CC 2019, CC 2018

Download Aescripts Composite Brush v1.6.2 Full Cr@ck

Composite Brush v1.6.2 for Win

Kích thước: 18MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Composite Brush v1.6.1 for Win

Kích thước: 36MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Composite Brush v1.6.0 for Win/Mac

Kích thước: 14 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn

  • Copy file CompositeBrush.aex vào thư mục
    C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects \Support Files\Plug-ins
  • Copy file CompositeBrush_Presets.jsxbin vào thư mục
    C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects \Support Files\Scripts\Script UI Panels
  • Kích hoạt bằng Key trong file Readme đính kèm
  • Hoàn tất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.