Download Aescripts ContrastUp 2.2.2 – Nâng cao độ tương phản của hình ảnh

ContrastUp nâng cao độ tương phản của hình ảnh và điều chỉnh các phần bóng đổ, âm trung và vùng sáng.

Plugin ContrastUp cung cấp các thuật toán phức tạp để tăng cường độ tương phản và cải thiện chất lượng hình ảnh cho khung hình và hình ảnh video. Với nó, người dùng có thể điều chỉnh tăng cường độ tương phản cục bộ và toàn cầu một cách dễ dàng và linh hoạt.

Shadows / MidTones / highlight cho phép người dùng điều chỉnh các phần khác nhau (tối nhất, trung âm và sáng nhất) của hình ảnh trong khi vẫn giữ được vẻ tự nhiên và không làm rung hình.

Hơn nữa, plugin ContrastUp được tăng tốc GPU cho Adobe After Effects và Adobe Premiere Pro, với hiệu suất thời gian thực.

Tương thích

After Effects: 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014

Premiere: 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014

Nuke/NukeX: 11.0, 10.0

Download Aescripts ContrastUp 2.2.2 Full Cr@ck

ContrastUp 2.2.2 for Win

Kích thước: 8.6 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

ContrastUp 2.2.2 for Mac

Kích thước: 8.7 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

For Windows:

  • Copy file ‘ContrastUp.aex’ vào thư mục C:\Program Files\Adobe\Common\Plug-ins\7.0\MediaCore\
  • Vào menu Effect -> Vimager -> Contrast Up
  • Đăng ký với Key trong file sn.txt đính kèm
  • Hoàn tất

For Mac OS:

  • Copy ‘ContrastUp.plugin’ vào thư mục Macintosh HD\Library\Application Support\Adobe\Common\Plugins\7.0\MediaCore

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.