Download AeScripts Deep Glow 1.5.7 Full + Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Download AeScripts Deep Glow v1.5.7 Full + Hướng dẫn cài đặt chi tiết, Deep Glow: Tạo ra ánh sáng tuyệt đẹp, chính xác về mặt vật lý. Bạn sẽ không bao giờ cần phải chạm vào ánh sáng mặc định của After Impact.

Deep Glow Cung cấp cho bạn ánh sáng xuất hiện tốt nhất ngay từ Hộp trong khi làm việc tại vùng màu phi tuyến tính. Nó có các điều khiển Tổng hợp trực quan để hỗ trợ tối ưu hóa kết quả tỏa sáng của bạn. Deep Glow có thể được tăng tốc GPU để tăng tốc độ và có các tính năng hạ mẫu và bộ điều khiển chất lượng hữu ích. Bộ điều khiển chất lượng cũng có thể được thao tác để đạt được kết quả đặc biệt (phát sáng dạng hạt hoặc lồng vào nhau).

AeScripts Deep Glow v1.4.2 Free Download
AeScripts Deep Glow v1.4.2 Free Download 1

Tính năng của Deep Glow

 • Sự phóng xạ ngược tâm vuông chính xác về mặt vật lý
 • Tăng tốc GPU 8, 16 và cả 32bpc hài hòa Ngưỡng HDR
 • Độ mượt của ngưỡng (giảm nhấp nháy trực tràng)
 • Hiệu chỉnh gamma (hậu quả tuyến tính khi hoạt động trong không gian màu phi tuyến tính)
 • Bộ điều khiển tổng hợp
 • Tín hiệu đầu vào (alpha và luma) để kiểm soát toàn bộ nguồn gốc phát sáng
 • Tỷ lệ khung hình phát sáng
 • Phát sáng lây lan
 • Quang sai màu
 • Bộ điều khiển chất lượng Downsample
 • Làm mờ bộ điều khiển chất lượng
 • Xem điều khiển: nguồn gốc tỏa sáng hoặc điểm nghỉ cuối cùng
 • Bật tiếng (hữu ích cho văn bản)
 • Lựa chọn tông màu và cách pha trộn để thêm màu sắc cho bạn tỏa sáng
 • Điều khiển phối màu để giảm các tạo tác dải màu

Yêu cầu hệ thống

After Effect: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6

Download AeScripts Deep Glow v1.5.7 Full

Kích thước: 64.7 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD (Xem hướng dẫn trong link để tải file về)

Link tải Google drive (dự phòng): DOWNLOAD 

Pass giải nén nếu có: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Copy file Deep Glow.aex vào đường dẫn C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects xxxx\Support Files\Plug-ins
 • Mở After Effects chon Menu Effect -> Plugin Everything -> Deep Glow
 • Đã test chạy OK