Download AEScripts Depth Scanner 1.9.5 for After Effects

AEScripts Depth Scanner là một plugin dành cho Adobe After Effects giúp tạo bản đồ độ sâu từ cảnh quay 2D, cho phép bổ sung các hiệu ứng và tổng hợp dựa trên độ sâu. Bản đồ độ sâu là hình ảnh đen trắng thể hiện thông tin độ sâu của từng pixel trong cảnh quay gốc. Với AEScripts Depth Scanner, bạn có thể tạo bản đồ độ sâu từ một đoạn phim 2D duy nhất hoặc bạn có thể sử dụng nhiều đoạn phim để tạo bản đồ độ sâu chính xác hơn. Plugin sử dụng các thuật toán nâng cao để phân tích cảnh quay và tạo bản đồ độ sâu chi tiết, có thể được trực quan hóa và chỉnh sửa trong giao diện của plugin.

Sau khi có bản đồ độ sâu, bạn có thể sử dụng nó để thêm các hiệu ứng dựa trên độ sâu vào cảnh quay của mình, chẳng hạn như độ sâu trường ảnh, sương mù hoặc hiệu ứng khí quyển. Bạn cũng có thể sử dụng nó để tạo các vật liệu tổng hợp chính xác, bằng cách đặt các đối tượng ở các độ sâu khác nhau trong cảnh. Plugin hỗ trợ cả bản đồ độ sâu 8 bit và 16 bit và có thể được sử dụng với bất kỳ cảnh quay nào có đủ độ tương phản và chi tiết để tạo bản đồ độ sâu chính xác.

Các tính năng của AEScripts Depth Scanner

  • Dự đoán từ một hình ảnh: Ước tính độ sâu mạnh mẽ và nhất quán từ nhiều cảnh khác nhau. Chúng tôi sử dụng một trong những mô hình dự đoán độ sâu tiên tiến nhất và đã tối ưu hóa nó cho việc sử dụng hàng ngày!
  • Được tối ưu hóa cho video: Công cụ ước tính độ sâu duy nhất trên thị trường có thể tạo ra kết quả nhất quán và không bị nhấp nháy trên video. Nhiều khung được sử dụng để tính toán bản đồ độ sâu ổn định tạm thời.

Tương thích

After Effects2023, 2022

Download AEScripts Depth Scanner 1.9.5 for After Effects

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com