Download Aescripts Geometrize v1.1.0 for After Effects

Geometrize! là một phần mở rộng của Adobe After Effects để tạo hình ảnh thành các hình dạng. Chỉ sử dụng các nguyên mẫu hình học (hình chữ nhật, hình tam giác và hình elip), phần mềm tái tạo hình ảnh dưới dạng sắp xếp trừu tượng của các hình dạng.

Cung cấp một hình ảnh để tạo lại, Geometrize tạo ra hàng trăm hình dạng ngẫu nhiên và liên tục thay đổi các hình này như một phần của phương pháp tối ưu hóa hillclimbing. Thuật toán hình học xếp hạng hàng nghìn hình dạng này ở hậu trường, chỉ chọn những hình dạng phù hợp nhất để sử dụng trong hình ảnh cuối cùng.

Tính năng của Geometrize

  • 3 geometric primitives
  • 3 rescale types
  • Support Alpha chanal
  • Export to SVG and PNG
  • Drag & Drop
  • Pseudo Effect controls
  • Additional wiggle animation
  • 3 types of results

Tương thích

  • After Effects 2021, 2020, CC 2019, CC 2018

Download Aescripts Geometrize v1.1.0 for After Effects + Tutorial

Kích thước: 73 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Đọc file install đi kèm để cài đặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.