Download AESweets Fold v1.1.1 for After Effects

Fold là một plug-in cho After Effects. Bạn có thể sử dụng nó để tạo hiệu ứng “giấy gấp” 2D bằng cách di chuyển các “tay cầm” được cung cấp. Ngoài ra bạn có thể kiểm soát loại bóng, màu của nó, hướng của các nếp gấp và số lượng các phân đoạn.

Fold is an plug-in for After Effects. You can use it to create a 2D “folded paper” effect by moving the provided “handles”. As addition you can control the type of the shadow, its color, the direction of the folds and the number of segments.

Thông tin chi tiết tại: http://www.aesweets.com/fold/

Tương thích

  • After Effects: CS5 tới CC 2022

Download AESweets Fold v1.1.1 for After Effects

Kích thước: 3.6 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Link download AESweets Fold v1.0.3 for After Effects

Kích thước: 3.6 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Chép file Plugin vào C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects XXXX\Support Files\Plug-ins
  • Hoàn tất
  • Lưu ý: trong lúc dùng Plugin không nhấn vào chữ register, nếu nhấn vào thì AE bị lỗi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.