Download After Effects Lazy v2.0.6 key (Win/Mac)

Lazy 2 mang đến hai khía cạnh nới lỏng mới cho After Effects. Dễ dàng phân phối các lớp và khung hình chính của bạn trên dòng thời gian After Effects dọc theo một đường cong bezier có thể điều chỉnh!

Lazy cho phép người dùng After Effects các phép đo lường mới. Bằng cách kết hợp Trình chỉnh sửa biểu đồ theo bản năng với trình tự lớp phủ, người dùng có khả năng hủy bỏ các lớp và khung hình chính dọc theo các đường cong bezier do người dùng xác định.

Tính năng của After Effects Lazy

  • Phân phối các lớp và khung hình chính
  • Xây dựng các đường cong bezier không giới hạn
  • Ba phương pháp ghim cho khung hình chính
  • Lưu những đường cong của riêng bạn
  • Giao diện người dùng / UX mới chống đạn
  • Phân phối ở lớp đã phát hoặc lớp bắt đầu / khung hình chính

Tương thích

Hosts: After Effects: 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3

Link Download After Effects Lazy v2.0.6 Full key + Tutorials

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Copy thư mục Lazy vào C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\
  • Chạy file Add Keys.reg chọn Yes -> OK
  • Hoàn thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.