Download Camera Studio v1.0 for 3ds Max

Camera Studio cho phép bạn tạo hoạt ảnh cho máy ảnh nhanh hơn nhiều! Bạn có thể tạo quỹ đạo hoặc chuyển động xoắn ốc xung quanh các đối tượng đã chọn chỉ với 1 cú nhấp chuột và dễ dàng thao tác. Có một số cài đặt trước chuyển động khác. Thêm rung cho các máy ảnh đã chọn khi bạn cần. Chức năng đường dẫn chuyển động cho phép bạn tạo chuyển động liền mạch giữa một số máy ảnh tham chiếu.

Camera Studio allows you to animate cameras much faster!
You can create an orbit or spiral motion around selected objects with just 1 click and easily manipulate it. There is a number of other motion presets. Add shake to selected cameras when you need.The motion path function allows you to create a seamless motion between several reference cameras.

Thông tin chi tiết tại: https://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/1722438

Tương thích

  • 3ds Max 2010 – 2021, (thử trên 3ds max 2022 thì vẫn chạy)

Link download Camera Studio v1.0 for 3ds Max

Kích thước: 1 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Tải về và giải nén
  • Khởi động 3Ds Max, kích vào menu MAXScript (hoặc Scripting) > Run Script
  • Chọn tới file Camera_studio mới giải nén
  • Giao diện Camera_studio sẽ xuất hiện
  • Hoàn tất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.