Download Code Virtualizer 2.2.2 – Chống dịch mã ngược

Code Virtualizer là phần mềm bảo vệ các chương trình chống lại thiết kế ngược và bẻ khóa. Với các thuật toán xáo trộn mạnh mẽ của nó, nó giúp các nhà phát triển giảm thiểu khả năng bị hắc, bẻ khóa và cái gọi là kỹ thuật đảo ngược bằng cách che khuất và làm phức tạp mã cuối cùng của chương trình, do đó ngăn chặn mọi hành vi lạm dụng.

Code Virtualizer cung cấp khả năng bảo mật bằng cách chuyển đổi các lệnh Intel x86 / x64 thành các ứng dụng mã ảo mà chỉ giao diện máy ảo mới có thể hiểu được. Trên thực tế, cả OpCodes và máy ảo đều diễn giải các mã ứng dụng này từ sản phẩm này sang sản phẩm khác và chương trình sử dụng các thuật toán riêng để ngăn chặn các cuộc tấn công chung. Sản phẩm này có thể ảo hóa mã x32 và x64 gốc cho các tệp PE / ELF và Mach-O như exe, dll, dịch vụ hệ thống, OCX, ActiveX, các đối tượng được chia sẻ, trình bảo vệ màn hình và ổ đĩa của các thiết bị khác nhau.

Điểm mấu chốt là Code Virtualizer, với công nghệ mạnh mẽ của nó, ngăn chặn mọi sự giám sát của mã chương trình nhạy cảm, chẳng hạn như các phần của chương trình thực hiện xác thực nối tiếp, cấp phép mã và kích hoạt chương trình. Công cụ này cũng sửa đổi các tệp được bảo vệ ở một mức độ nào đó, có nghĩa là bạn có thể đặt máy nén và phần mềm bảo vệ khác lên trên Code Virtualizer. Nếu bạn là nhà phát triển trình điều khiển Windows và bạn lo lắng về việc truy cập và xâm nhập mã của mình, chương trình với công nghệ tương tự này sẽ đảm bảo cả trình điều khiển 32 bit và 64 bit chống lại bất kỳ loại xâm nhập nào.

Link Download Code Virtualizer 2.2.2

Kích thước: 16 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Tải về, giải nén và sử dụng, phần mềm đã được kích hoạt bản quyền sẵn
  • Hoàn tất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *