Download DipTrace 4.3.0.3 – Hướng dẫn cài đặt

DipTrace là phần mềm EDA / CAD để tạo sơ đồ và bảng mạch in. Các nhà phát triển cung cấp giao diện và hướng dẫn đa ngôn ngữ (hiện có sẵn bằng tiếng Anh và 22 ngôn ngữ khác). DipTrace có 4 mô-đun: Trình chỉnh sửa chụp sơ đồ, Trình chỉnh sửa bố cục PCB với tính năng tự động dựa trên hình dạng tích hợp và Xem trước & xuất 3D, Trình chỉnh sửa thành phần và Trình chỉnh sửa mẫu. DipTrace là một phần mềm mạnh mẽ và trực quan nhằm vào các chuyên gia muốn tạo bố cục PCB, sơ đồ thiết kế, chỉnh sửa các thành phần và mẫu. Với nó, bạn có thể xây dựng bất cứ thứ gì, từ các mạch logic đơn giản đến các bảng rất phức tạp có thể được xem ở cả mặt phẳng và dạng 3D.

Tính năng của DipTrace

  • DipTrace cho phép bạn thực hiện mọi bước cần thiết để thiết kế PCB, tạo sơ đồ chính xác, tạo các mẫu và thậm chí vẽ các thành phần và biểu tượng mới mà bạn cần cho dự án của mình.
  • Giao diện toàn diện phù hợp cho bất kỳ ai sử dụng
  • DipTrace được xây dựng để đảm bảo tính liên tục trong toàn bộ quá trình thiết kế mặc dù bạn ‘chuyển đổi ứng dụng’.
  • Từ đầu đến cuối, DipTrace cho phép bạn vẽ sơ đồ và xác minh lỗi, chuyển đổi thành bảng mạch in, thêm các bộ phận từ thư viện rộng lớn, gán tuyến đường, đổ đồng, xác minh thiết kế tổng thể, xem trước 3D mô hình và chuẩn bị tài liệu nhà sản xuất.
  • Tạo bảng mạch in bằng các công cụ trực quan của DipTrace.

Download DipTrace 4.3.0.3

Dung lượng: 241 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD  |   Link TeraBox: DOWNLOAD

pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt bản 14.5

  • Cài đặt bình thường, cứ Next là được
  • Chép tất cả các file trong thư mục C’rac’k vào C:\Program Files\DipTrace
  • Xong