Download Forester for Cinema 4D – Hướng dẫn cài đặt

Forester for Cinema 4D

Forester là một plugin cho Maxon Cinema 4D cung cấp các công cụ để tạo ra các yếu tố tự nhiên như cây cối, thực vật, đá, cũng như phân bố địa chất của chúng trên địa hình đa giác. Forester bao gồm 4 mô-đun, đó là Forester Trees, Multiflora, MultiCloner và Forester Rock. Forester là một trong những plugin Cinema 4D tốt nhất và thành công nhất vì nó cung cấp một giải pháp hoàn toàn thủ tục để tạo môi trường trong không gian làm việc Cinema 4D quen thuộc.

Tính năng Forester for Cinema 4D

Tạo cây nhanh

Quy trình làm việc được sắp xếp hợp lý của Forester cho phép người dùng tạo cây từ đầu hoặc bắt đầu từ một mục thư viện cây và kết thúc với một cây đẹp ngay lập tức

Thư viện cây mở rộng

Thư viện cây của Forester đủ linh hoạt để đáp ứng hầu hết các nhu cầu. Cây và cây do người dùng tạo có thể được lưu vào thư viện cài sẵn Cinema 4D để sử dụng sau này

Hiệu ứng gió

Không có công cụ tạo cây trồng nào khác gần với tính hiện thực và dễ sử dụng của công nghệ HyperWind mà Forester cung cấp cho cây cối và thực vật của mình

Cây thủ tục

Cây thủ tục là một đối tượng có thể chỉnh sửa có thể được biến thành một số lượng không giới hạn của cây bằng cách sử dụng các thông số và quy tắc cụ thể. Tất cả các đối tượng Multiflora đều là tham số.

Thư viện thực vật mở rộng

Multiflora đi kèm với một thư viện thực vật phong phú từ cỏ, đến lúa mì và hoa. Bất kỳ loại cây nào có thể tưởng tượng đều có thể được tạo ra bằng Multiflora

HYPERWIND trên cây

Thực vật phản ứng với gió cũng giống như cây cối, để tạo ra một môi trường tự nhiên sống động

Mặt bằng mật độ cao

Phân tán hàng trăm nghìn đối tượng một cách dễ dàng bằng Forester’s MultiCloner, kết hợp tính dễ sử dụng với khả năng kiểm soát tối ưu

Bộ lọc địa chất

Các quy tắc lọc địa chất của MultiCloner cho phép lọc các bản sao theo độ dốc, chiều cao, mức độ ảnh hưởng của máy ảnh, chức năng nhiễu và bản đồ cân nặng

Phân phối được nghiên cứu

Các điều khiển phân phối của MultiCloner cho phép sắp xếp các bản sao một cách nghệ thuật cũng như thực tế. Độ lệch khoảng cách và phân phối đồng đều cho phép kiểm soát nhiều hơn việc sắp xếp sao chép

Link tải về Forester for Cinema 4D

Forester for Cinema 4D R20 R21

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Forester v1.1.0 for Cinema 4D R14-17 cho Win/MAC

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Hướng dẫn cài đặt

  • Tìm thư mục plugin Cinema 4D của bạn. Bạn có thể làm điều đó bằng cách vào Edit – Preferences – Mở thư mục Preferences

C: \ Program Files \ MAXON \ CINEMA 4D R18 \ plugins

  • Sao chép / Dán thư mục Forester vào thư mục plugin Cinema 4D của bạn
  • Khi bạn chạy Cinema 4D, Forester sẽ có sẵn trong menu Plugins

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.