Download IRONCAD Design Collaboration Suite 2021 Video hướng dẫn cài đặt

IronCAD Design Collaboration Suite là một bộ phần mềm thiết kế công nghiệp 2D và 3D hoàn chỉnh cho phép người dùng dễ dàng chuyển thông tin kết quả giữa các phần mềm này và phát triển từng bước sản phẩm cuối cùng và đi vào các giai đoạn được thực hiện. Một trong những chương trình quan trọng nhất của bộ sưu tập IRONCAD này là phần mềm tạo mô hình 3D, qua đó các nhà thiết kế có thể biến những ý tưởng tinh thần của họ thành những thiết kế độc đáo mà không có bất kỳ hạn chế nào.

Bạn có thể dễ dàng kéo dài, thay đổi kích thước, sao chép hoặc hợp nhất các đối tượng. Một trong những ưu điểm của chương trình này là tính dễ sử dụng và cũng là sự đơn giản trong mô hình lưu trữ dữ liệu của nó. Các mô hình 3D dựng sẵn được trình bày trong một tệp duy nhất, bất kể độ phức tạp. Ngoài ra, các phần được thiết kế được lưu trữ trong một tệp duy nhất thay vì bị phân mảnh trong các tệp khác nhau.

INOVATE là một phần mềm khác trong bộ sưu tập này để thiết kế mô hình 3D. Trên thực tế, chương trình này là một gói CAD hoàn chỉnh để thiết kế các sản phẩm công nghiệp khác nhau. Giống như nhiều sản phẩm CAD phổ biến khác, nó hỗ trợ kéo và thả và bạn có thể mở nhiều tệp PARASOLID, IGES và STEP bằng chương trình này.

COMPOSE cũng là một chương trình quan trọng để giao tiếp giữa các thành viên khác nhau của nhóm phát triển, đơn vị bán hàng, đội kỹ thuật tham gia vào quá trình… Thoạt nhìn, chương trình này có thể được coi là một màn hình hiển thị các tệp CAD, nhưng thực tế nó là một chương trình rất hữu ích cho các thành viên không phải là kỹ thuật, chẳng hạn như đơn vị bán hàng, khách hàng và cung cấp một cái nhìn tổng quan về sản phẩm cuối cùng. Chương trình DRAFT cũng là một sản phẩm tốt cho 2D CAD, tất nhiên, chương trình này xóa bỏ khoảng cách giữa thiết kế 2D và 3D bằng cách cung cấp các cơ sở để tích hợp với thiết kế 3D.

Yêu cầu hệ thống

  • Hệ điều hành: Microsoft Windows 10, 8/8.1, 7
  • CPU: Pentium 4
  • RAM: 4GB
  • 2 GB đĩa trống

Link Download IRONCAD Design Collaboration Suite 2021 SP1 Full Cr@ck

Kích thước: 2.28 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Cài đặt Setup\IronCADDCSSetup.exe
  • Cài đặt Update\IronCADDCSSetup.exe
  • Copy toàn bộ các file trong thư mục Cr@ck vào C:\Program Files\IronCAD\2021\bin\
  • Hoàn tất
  • Đã test chạy OK, xem video hướng dẫn cài đặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.