Download JetBrains Rider 2021 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

JetBrains Rider là một môi trường phát triển tích hợp mới dựa trên nền tảng IntelliJ và ReSharper. Rider hỗ trợ .NET framework, hạt nhân đa nền tảng .NET mới và các dự án dựa trên mono. Tính năng này cho phép bạn tạo một loạt các ứng dụng như ứng dụng máy tính để bàn, dịch vụ và thư viện, trò chơi Unity, ứng dụng Xamarin, ứng dụng web ASP.NET và ASP.NET Core.

JetBrains Rider hỗ trợ nhiều ngôn ngũ trên nền .NET, bao gồm C #, F #, VB.NET, ASP.NET (cả ASPX và Razor view engine), XAML, XML, JavaScript, TypeScript, JSON, HTML, CSS, SCSS, LESS và SQL

Tính năng của JetBrains Rider

 • Cung cấp hơn 2500 lần kiểm tra mã trực tiếp, hàng trăm thao tác thực địa và tái cấu trúc bởi ReSharper và kết hợp chúng với IntelliJ và các tính năng nền tảng IDE vững chắc
 • Mở, chỉnh sửa, xây dựng, chạy và gỡ lỗi tất cả các ứng dụng .NET
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ được sử dụng trong phát triển .NET, bao gồm C #, F #, VB.NET, ASP.NET (cả ASPX và Razor view engine), XAML, XML, JavaScript, TypeScript, JSON, HTML, CSS, SCSS, LESS và SQL
 • Chạy trên các hệ điều hành khác nhau như Windows, Mac và Linux
 • Cung cấp nhiều tính năng của các tính năng chỉnh sửa mã thông minh, chẳng hạn như hoàn thành các loại mã khác nhau, không gian tên được nhập tự động, tự động chèn dấu ngoặc nhọn và đánh dấu các định nghĩa tùy chỉnh
 • Bao gồm hỗ trợ cho Git, Subversion, Mercurial, Perforce và TFS
 • Làm việc với SQL và Cơ sở dữ liệu mà không cần rời khỏi Rider Kết nối với cơ sở dữ liệu, chỉnh sửa lược đồ và dữ liệu bảng, chạy truy vấn và thậm chí phân tích bố cục bằng sơ đồ UML
 • Bao gồm trình gỡ lỗi hoạt động với các ứng dụng .NET, Mono và .NET Core
 • Tạo nhiều cài đặt gỡ lỗi, tham gia các quy trình bên ngoài, đặt và quản lý điểm bắt đầu và điểm dừng, bước lên và đi ra, chạy con trỏ, đặt đồng hồ và đánh giá các cụm từ

Link download JetBrains Rider 2021.1.1 Win/Mac OS

Bản cho Windows: Kích thước: 732 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Link tải File Cr@ck: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Bản cho Mac OS: Kích thước: 897 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Link tải File Cr@ck: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Chạy file JetBrains.Rider-2021.1.1 để cài đặt, cứ nhấn Next liên tiếp là được
 • Vào thư mục Cr@ck JetBrains BetterIntelliJ v1.20
 • Chạy file Block Host [ Run Administrator ] với quyền Admin
 • Chép file BetterIntelliJ-1.20.jar vào ổ đĩa C:\
 • Mở phần mềm JetBrains Rider chọn phiên bản thử nghiệm “Evaluate for free“ rồi nhấn Evaluate >> Continue để vào phần mềm
 • Vào phần mềm chọn Menu File > Settings > Plugins
 • Chọn “Configure” (Hình bánh răng cưa) > Install Plugin from Disk
 • Chọn tới file BetterIntelliJ-1.20.jar trong ổ C (chọn 2 lần mới cài được), như hình dưới
 • Nhấn Apply, không khởi động lại JetBrains Rider
 • Vào menu Help-> “Edit Custom VM Options…”
 • Thêm dòng -javaagent:c:/BetterIntelliJ-1.20.jar ở phía cuối
 • Khởi động lại phần mềm JetBrains Rider
 • Vào menu Help > Manager Licenses > Add New License > chọn Activation Code và nhập Code trong file text có trong thư mục JetBrains_BetterIntelliJ_v1.20
 • Hoàn tất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.