Download Kitchen Cabinet Generator V4.0 3ds Max 2016-2022

Kitchen Cabinet Generator – hỗ trợ tạo mô hình 3D tủ bếp nhanh chóng. Tại bản cập nhật mới này đã được thêm 12 styles cánh tủ bếp hiện đại thông dụng nhất trên thị trường.

Kitchen Cabinet Generator là một tập lệnh hiệu quả trong việc tự động tạo các mô hình tủ bếp 3D trong 3dsMax. Với nhiều kiểu dáng của ghế dài, cửa và tủ có thể được ứng dụng linh hoạt trong các dự án của Archviz đồng thời tiết kiệm rất nhiều thời gian cho các họa sĩ 3D.

Chú ý:

.: System Unit Setup: Centimeters

.: Don’t move the object when editing parameter

.: Don’t switch tabs when editing parameter

.: Press convert to poly to create more new object

.: Move the old object away from the coordinate axis before creating new one

Thông tin:

.: Compatible:3dsMax 2016 and higher

.: Version: 3.0, 4.0

.: Author: Wuan Hyu

Download Kitchen Cabinet Generator V4.0 3ds Max 2016-2022

Kích thước: 33 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Download Kitchen Cabinet Generator V3.0 3ds Max 2016-2022

Kích thước: 33 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Đọc file How to install đi kèm để cài đặt
  • Đã test chạy ổn trên 3ds Max 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.