Download LongShadow 1.14.2 for After Effects (Win/Mac)

Long Shadow là một plugin tăng tốc GPU cho Adobe After Effects. Nó tạo ra các hiệu ứng đổ bóng và hình bóng khác nhau với các khả năng độc đáo: bóng định hướng dài, bóng cách điệu xuyên tâm và đảo ngược, tính năng theo dõi màu sắc cạnh, một số chế độ tạo mặt nạ và màu sắc và nhiều hơn nữa.

Long Shadow cuối cùng tạo ra hiệu ứng bóng dài mát mẻ trong tích tắc. Kiểm soát mọi khía cạnh bóng tối và tạo hình ảnh nổi bật.

Thông tin chi tiết tại: https://aescripts.com/longshadow/

Tương thích

After Effects: 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6

LongShadow 1.14.2 for After Effects (Win/Mac)

Kích thước: 1 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD | Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Đăng ký với Key trong file SN đính kém
  • Hoàn tất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.