Download MapInfo Datamine Discover 2017 – Hướng dẫn cài đặt

MapInfo là phần mềm về hệ thống thông tin địa lý (GIS). Với MapInfo bạn có thể tạo lập các loại bản đồ khác nhau như bản đồ rừng, nông nghiệp, đất đai, tài nguyên…

Datamine Discover (trước đây có tên là Mapinfo Discover) là phần mềm chạy trên nền tảng MapInfo. Datamine Discover chuyên dùng cho các hoạt động khai thác

Tính mới trong Datamine Discover 2017

 • Gắn thẻ địa lý hình ảnh
 • Cải tiến GPS
 • Nhập và xuất GPX
 • Điều hướng điểm tham chiếu
 • Chế độ menu trên máy tính bảng
 • Trình đơn các bề mặt được giới thiệu lại
 • Công cụ Poly Builder được giới thiệu lại
 • Cải tiến lỗ khoan
 • Tích hợp Studio EM

Link download MapInfo Datamine Discover 2017

Kích thước: 3.3 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Vào thư mục install_2, Chạy file autostart để cài đặt MapInfo 17.0.2
 • Sau khi cài đặt xong MapInfo, vào thư mục Patch_2, chép file micore_ux.dll vào thư mục cài đặt Mapinfo -> hoàn tất Cr@ck MapInfo
 • Vào thư mục install_1, chạy file Datamine để cài đặt Datamine Discover 2017
 • Sau khi cài đặt xong, vào thư mục Patch_1 chạy file Datamine_Discover_2017_Update_64bit để Cr@ck Datamine Discover
 • Hoàn tất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.