Download Maya 2018 – Link Google drive

Download Maya 2018 – Link Google drive, link download Autodesk Maya 2018.

Autodesk Maya là một ứng dụng phần mềm hoạt hình 3D hoàn chỉnh do máy tính hỗ trợ . Đó là một giải pháp có thể mở rộng, có khả năng làm việc với dữ liệu phức tạp.

Maya 2018 có tất cả các công cụ bạn cần để hoàn thành dự án của mình và bao gồm tất cả các giai đoạn sản xuất :

  • Mô hình hóa
  • Mô phỏng
  • Kết xuất
  • Thành phần
  • Hoạt hình

Download Autodesk Maya 2018

Kích thước 1.8 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD  | Mega: DOWNLOAD

Vray 3.6 for Maya 2018: DOWNLOAD

Pass giải nén: 123

Serial Product: 666-69696969 hoặc 667-98989898

Product key: 657J1

Vray 3.6 maya 2018: DOWNLOAD

Hướng dẫn cài đặt

install trial version after that copy zray.mll to C:\Program Files\Autodesk\Maya20XX\vray\plug-ins\zray.mll”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *