Download Maya 2025 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Autodesk đã phát hành Maya 2025 , phiên bản mới của phần mềm tạo mô hình và hoạt hình 3D .

Nó có các bản cập nhật trên toàn bộ bộ công cụ cốt lõi của Maya, bổ sung thêm hệ thống Smart Extrude của 3ds Max, tiện ích Biến dạng mới và trình chỉnh sửa Motion Trail thống nhất để sắp xếp và hoạt hình.

Bộ công cụ phát triển Look LookdevX nhận được hỗ trợ riêng cho biểu đồ tô bóng MaterialX và USD cho Maya được hỗ trợ tải và dỡ hàng loạt các số nguyên USD.

Tiện ích mô phỏng bổ sung Biblast dành cho Maya hiện bao gồm Hệ thống mô phỏng đại dương Bifroft từ bộ công cụ Maya Fluids cũ hơn, trong khi trình kết xuất Arnold của Autodesk có khả năng kết xuất GPU tốt hơn.

Autodesk cũng đã phát hành Maya Creative 2025 , bản cập nhật tương ứng cho phiên bản rút gọn của Maya dành cho các studio nhỏ hơn.

Yêu cầu hệ thống

  • Hệ điều hành: 64-bit Windows 11 hoặc Windows 10 version 1809 hoặc mới hơn
  • Bộ nhớ tối thiểu 8GB
  • Đĩa trống: 10 GB

Download Maya 2025 Full

Kích thước: 3.4 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải 100% được)

Link tải dự phòng: DOWNLOAD (Xem hướng dẫn trong link để tải file về)

Pass giải nén: phanmemnet.com

Xem thêm: Download Maya Creative 2025

Hướng dẫn cài đặt

  • Chạy file Setup, chọn I agree… rồi nhấn Next, Install
  • Chờ cho cài hoàn tất
  • Vào thư mục Cr4ck, nhấn chuột phải vào file AdskNLM chọn Run as administrator, chờ ra thông báo “Cracking complete. Enjoy!”
  • Mở Maya 2025 lên, chọn “Use a network license”
  • Xong