Download Motion Mosaic 1.0 for After Effects

Plugin Motion Mosaic hoàn toàn mới cho Adobe After Effects vừa được phát hành! Motion Mosaic là một plugin After Effects phức tạp tạo ra một bức tranh ghép chuyển động bằng cách sử dụng lớp dịch chuyển và biểu tượng. Khả năng xoay, chia tỷ lệ hoặc bù đắp thời gian của lớp biểu tượng bởi lớp dịch chuyển là những gì tạo ra kết quả thực sự độc đáo.

Motion Mosaic hoạt động bằng cách tạo ra một bức tranh khảm nhiều bản sao của lớp biểu tượng và sau đó điều khiển chúng theo giá trị độ sáng pixel tương ứng của lớp dịch chuyển. Ví dụ: giá trị pixel càng sáng thì càng có nhiều thao tác xoay hoặc chia tỷ lệ đối với lớp biểu tượng. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đối với hiệu ứng này là khả năng bù trừ ngẫu nhiên hoạt ảnh của lớp biểu tượng không chỉ theo giá trị thời gian ngẫu nhiên mà còn theo số lượng đơn vị. Bạn thậm chí có thể bù đắp hoạt ảnh của lớp biểu tượng theo lớp dịch chuyển để các giá trị pixel sáng hơn hiển thị các khung hoạt ảnh biểu tượng trước đó trong khi các giá trị pixel tối hơn hiển thị các khung hình sau đó. Kết quả là một hiệu ứng mà nếu không thì không thể tạo theo chương trình và không giống bất cứ thứ gì bạn đã thấy trước đây.

Motion Mosaic cung cấp một loạt các tính năng mạnh mẽ để tạo ra các hiệu ứng thực sự độc đáo. Chỉ định cả lớp biểu tượng và lớp dịch chuyển và đặt số lượng đơn vị. Chuyển đổi giữa xoay, chia tỷ lệ, cả hai hoặc không cho hiệu ứng dịch chuyển. Kiểm soát cường độ của hiệu ứng độc lập với lớp dịch chuyển. Điều chỉnh độ lệch xoay, tỷ lệ và thời gian. Bật và tắt đường viền và chỉ định màu của nó. Đặt các mẫu màu và sử dụng chúng để ánh xạ các giá trị của lớp dịch chuyển sang màu của lớp biểu tượng. Ánh xạ các giá trị của lớp dịch chuyển với thời gian của lớp biểu tượng. Ánh xạ các giá trị của lớp dịch chuyển với độ trong suốt của lớp biểu tượng. Điều chỉnh giá trị hạt giống động cơ ngẫu nhiên. Vì mọi điều khiển hoàn toàn có thể hoạt hình và có thể tạo khung hình chính trong After Effects, khả năng là vô tận.

Thông tin chi tiết: https://richardrosenman.com/shop/motion-mosaic/

Tương thích

  • Adobe After Effects (Version CS6 hoặc cao hơn, bao gồm CC) 64 bit

Link download Motion Mosaic 1.0 for After Effects

Kích thước: 3 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén nếu có: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Chép file vào C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects XXXX\Support Files\Plug-ins
  • Mở After Effects, chọn vào menu Effect->Richard Rosenman->Motion Mosaic
  • Hoàn tất, Plugin đã được kích hoạt sẵn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.