Download Physarum v1.1 for After Effects

Physarum là một plugin mô hình hóa sự tăng trưởng hữu cơ. Các mô hình được mô phỏng gần giống với các mô hình được tìm thấy trong tự nhiên. Thay đổi nhỏ nhất trong thông số mô phỏng tạo ra kết quả hoàn toàn mới. Physarum có thể tương tác với các lớp khác, bao gồm đồ họa, hình ảnh động và cảnh quay trực tiếp. Physarum cung cấp cho bạn rất nhiều khả năng để thử nghiệm và khám phá.

Tính năng của Physarum

  • Công cụ hoàn toàn mới dành cho các nhà thiết kế chuyển động
  • Thuật toán hữu cơ
  • Tương tác với các lớp thành phần
  • Vô số kết quả
  • Dễ sử dụng

Thông tin chi tiết tại: https://aescripts.com/physarum/

Tương thích

  • After Effects: 2021, 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017

Link download Physarum v1.1 for After Effects (Win/Mac)

Kích thước: 9.2 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Chép file physarum vào C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects XXXX\Support Files\Plug-ins
  • Kích hoạt bằng Key trong file Readme đính kèm
  • Hoàn tất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.