Download PolyCloth v2.02 for 3ds Max 2016 – 2022

PolyCloth là một plugin chổi vải đa luồng & C ++, dựa trên vật lý cho 3dsMax được phát triển bởi PolyDesign.

PolyCloth dựa trên vật lý cho phép bạn:

 • Thêm nếp nhăn và nếp gấp cho mắt lưới của bạn bằng một bàn chải mạnh.
 • Di chuyển lưới của bạn như một tấm vải và mô phỏng hành vi của vải
 • Sử dụng bàn chải thu nhỏ để ghim bề mặt vải
 • Sử dụng bàn chải mở rộng để tăng diện tích bề mặt của vải và thêm nếp nhăn
 • Sử dụng bàn chải mịn để làm phẳng các nếp nhăn trên vải
 • Nhanh chóng thêm các chi tiết vải mát trong vài giây
 • Và nhiều hơn thế nữa tùy thuộc vào sự sáng tạo của người nghệ sĩ

Thông tin chi tiết: https://www.cgtrader.com/3d-models/scripts-plugins/modelling/polycloth

Tương thích:

 • 3ds Max 2016 – 2022

Download PolyCloth v2.02 for 3ds Max 2016 – 2022

Kích thước: 1 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Chép file PolyCloth_for_3dsmax_20XX.gup vào C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20XX\Plugins
 • Mở 3ds Max, kéo file PolyCloth_V2_Plugin_by_PolyDesign.mse vào giao diên 3ds Max
 • Vào menu Customize > Customize user interface > tìm tới PolyDesign/PolyCloth

Trả lời