Download PolyDamage v1.52 for 3Ds Max – 3ds Max plugin

Plugin PolyDamage là một công cụ để nhanh chóng thêm hư hỏng và sự không hoàn hảo cho các mô hình. Không có gì là hoàn hảo trong cuộc sống thực, vì vậy việc tăng thêm thiệt hại cho các mô hình của bạn sẽ làm cho chúng trông thực tế hơn. PolyDamage là một giải pháp thay thế nhanh chóng để khắc phục thiệt hại theo cách thủ công với các gói phần mềm khác. PolyDamage bổ sung thêm tính hiện thực cho các bức tường bê tông, khuôn viên, đá, cột.

PolyDamage nhanh chóng gây thêm thiệt hại cho các góc và cạnh. Vì nó là thủ tục, bạn có thể thực hiện hàng triệu biến thể thiệt hại của một đối tượng duy nhất. Bạn có thể lưu giá trị hạt giống của thiệt hại và lần sau bạn có thể nhận được kết quả tương tự với giá trị hạt giống này. Bạn có thể điều chỉnh các thông số và điều chỉnh độ sâu của thiệt hại, hoặc lượng thiệt hại cạnh. Điều chỉnh thanh trượt độ phân giải để tăng mức độ chi tiết ở các vùng bị hư hỏng. PolyDetail cung cấp một ID vật liệu duy nhất cho các mặt bị hư hỏng, do đó bạn có thể áp dụng vật liệu làm hỏng đặc biệt chỉ cho các mặt bị hư hỏng.

Thông tin chi tiết tại: https://www.cgtrader.com/3d-models/scripts-plugins/modelling/polydamage-for-3dsmax

Tương thích

  • 3ds Max 2013 (64-bit), 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Download PolyDamage v1.51 for 3ds Max

Kích thước: 1 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD (Xem hướng dẫn trong link để tải file về)

Link tải dự phòng: DOWNLOAD (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Pass giải nén: phanmemnet.com

Download PolyDamage v1.01 for 3ds Max

Kích thước: 1 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Chép file “polydamage.mse” vào “C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20XX\scripts”
  • Kéo thả file polydamage_macro.ms” vào giao diện 3dsmax
  • Vào menu Customize > Customize user interface > tìm tới PolyDesign3D/PolyDamage

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.