Download Pose2Pose 1.1.0 – Facial Rigging Sytem – After Effect Plugin

Pose2Pose là một hệ thống gian lận trên khuôn mặt. Đó là kịch bản tốt nhất để gian lận miệng, mắt, lông mày và nhiều thứ khác. Nhờ cần điều khiển đi kèm, bạn có thể dễ dàng tạo giàn đầu 2,5D. Trong khi tùy chọn ‘Tư thế phối cảnh’ nâng cao cung cấp cho giàn của bạn thêm kích thước.

Pose2Pose và nhiều công cụ của nó giúp tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn.

Tương thích

  • After Effects: CS6 trở lên

Link download Pose2Pose 1.1.0 Full Cr@ck

Kích thước: 1.6 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Chép file Pose2Pose.jsxbin vào đường dẫn C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects CC XXX\Support Files\Scripts\ScriptUI Panels.
  • Khởi động After Effects và sử dụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.