Download R@1n ReBirth Activator – Kích hoạt Windows, Office

R@1n ReBirth Activator là một trình kích hoạt cho tất cả các phiên bản Windows và Office bao gồm: Windows 7, 8, 8.1, 10 và cả Windows 11, Office 2010, 2013, 2016, 2019 và Office 2021. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng nó để thay đổi thông tin OEM trong các thuộc tính của hệ thống.

Đây được xem là công cụ mạnh mẽ để kích hoạt windows 11 và office 2021

Lưu ý: Để sử dụng được chương trình, máy tính của bạn cần cài đặt .NET Framework 4.0 trở lên.

Tính năng của R@1n ReBirth Activator

  • Cài đặt Windows OEM Logos
  • Kích hoạt Windows
  • Kích hoạt Office
  • Kích hoạt Visual Studio.

Download R@1n ReBirth Activator 1.9

Kích thước: 42 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Download R@1n ReBirth Activator 1.7

Kích thước: 42 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Download R@1n ReBirth Activator 1.1

Kích thước: 42 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Download R@1n ReBirth Activator 1.0

Kích thước: 42 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn

  • Chạy file Activator
  • Ra giao diện chọn kích hoạt Windows hoặc Office