Download Rowbyte Plexus 3.1.14 – Plugin for After Effects

Rowbyte Plexus

Rowbyte Plexus là một động cơ hạt thế hệ tiếp theo cho After Effects cho phép bạn sản xuất, thao tác và trực quan hóa thông tin theo một phương pháp thủ tục. Có lẽ không chỉ có khả năng loại bỏ các chất gây ô nhiễm mà còn tạo ra tất cả các loại kết nối thú vị giữa chúng dựa trên một số thông số khác nhau.

Plexus 3 đi kèm với Bảng đối tượng dựa trên cây, giúp bạn tổ chức nhiều đối tượng Plexus trong lớp. Nó cải thiện quy trình làm việc đáng kể và bản thân bảng điều khiển có thể gắn được ở bất cứ đâu với After Effects. Nó giúp bạn theo dõi các Đối tượng Hình học, Đối tượng Effector, Kết xuất Đối tượng và Nhóm của mình bằng cách cho phép bạn chỉ chọn những gì bạn cần để không phải cuộn qua Cửa sổ Điều khiển Hiệu ứng dài.

Tính năng của Rowbyte Plexus

 • Dễ dàng tạo ra nghệ thuật tổng hợp tuyệt đẹp
 • Tích hợp nhiều vào After Effects, camera gốc và nhận biết ánh sáng
 • Quy trình làm việc mô-đun đột phá, có thể định cấu hình vô hạn
 • Tạo cấu trúc hữu cơ bằng cách sử dụng các công cụ sao chép mạnh mẽ
 • Tác động để tạo mô phỏng vật lý
 • Công cụ kết xuất tùy chỉnh chất lượng cao
 • Độ sâu của trường
 • Hiển thị 32 bit
 • Kiểm soát thứ tự kết xuất

Yêu cầu hệ thống

Host: Adobe After Effects CC2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6.

Link Download Rowbyte Plexus 3.1.14 Full Key

Kích thước: 18 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Chạy file Plexus_Installer_3.1.14 để cài đặt
 • Chép file Plexus64 vào thư mục C:\Program Files\Adobe\Common\Plug-ins\7.0\MediaCore\Rowbyte\Plexus
 • Đăng ký với Serial: PLEXUS3*Download*Pirate*855783358888888SUL8
 • Hoàn tất
 • Đã test chạy OK, xem video hướng dẫn cài đặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.