Download Siemens Simcenter FloTHERM XT 2020.2 Video hướng dẫn cài đặt

FloTHERM XT, một sản phẩm của Mentor Graphics, gần đây đã được Siemens và một công ty con của Simcenter mua lại, là một phần mềm tuyệt vời cho các bộ mô phỏng truyền nhiệt bên trong và bên ngoài. Phần mềm này dùng để mô phỏng thủy động lực học của chất lỏng và khí trong các bộ phận công nghiệp khác nhau trong truyền dẫn và bức xạ, đặc biệt là điện tử. FloTHERM XT là một phần mềm lý tưởng để sử dụng đầy đủ EFD và một dung môi mạnh mẽ để tạo mô hình truyền nhiệt cho bất kỳ bộ phận lắp ráp phức tạp nào. FloTHERM XT trên thực tế bằng cách mô hình hóa và mô phỏng hoàn chỉnh các bộ phận và thành phần vật lý của các bộ phận thủy động lực và linh kiện điện tử cho phép kiểm tra để lắp ráp lần cuối. Phần mềm này cho phép bạn nhập các định dạng IDF, PADS và model. Phần mềm này cũng bao gồm một mô-đun mới để thiết lập mối quan hệ trực tiếp với công ty.

Tính năng của FloTHERM XT

 • Mô phỏng truyền nhiệt bên trong và bên ngoài
 • Mô phỏng thủy động lực học của chất lỏng và khí trong các bộ phận công nghiệp khác nhau Sử dụng đầy đủ EFD và một dung môi mạnh mẽ để tạo mô hình truyền nhiệt
 • Hỗ trợ cho bất kỳ hình dạng hình học phức tạp nào
 • Mô hình hóa và mô phỏng hoàn chỉnh các bộ phận và thành phần vật lý
 • Hỗ trợ nhập các dự án làm sẵn khác nhau và thêm vào thư viện phần mềm
 • Hỗ trợ cho tất cả các nhà cung cấp MCAD chính
 • Khả năng kiểm tra để lắp ráp lần cuối
 • Hỗ trợ và nhập các định dạng được tạo bởi phần mềm CircuitWorks
 • Giao diện người dùng đơn giản tương tự như MCAD
 • Hỗ trợ phong cách và mô hình floater thông minh và thư viện

Yêu cầu hệ thống

 • Hệ điều hành: Microsoft Windows 10, 8/8.1, 7, Vista SP2
 • Card màn hình: 1 GB VGA Graphics 64 Bit System
 • RAM: 8 GB
 • Đĩa trống: 7 GB

Link tải về Siemens Simcenter FloTHERM XT 2020.2 Full Cr@ck

Dung lượng: 4.24 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Chạy file setup để cài đặt FloTherm XT
 • Copy thư mục “ProgramData” vào ỗ đĩa C:
 • Vào thư mục Mentor_License_Server_11.16_x64, chạy file server_install.bat bằng cách nhấn chuột phải chọn Run as administrator
 • Copy file “MGLS.DLL” và “MGLS64.DLL” vào thư mục C:\Program Files\Mentor Graphics\Simcenter Flotherm XT 2020.2\FTXT\MGLS\lib\
 • Chạy file mentor_server_licensing.reg chọn Yes -> OK
 • Khởi động lại máy
 • Hoàn tất.
 • Đã test chạy OK, xem video hướng dẫn cài đặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.