Download Spark Activator 5.0 – Active win 7, 10, 11

Winker Windows Activator là một trình kích hoạt bản quyền cho các phiên bản khác nhau của Windows một cách tự động. Nó đã được thử nghiệm và hoạt động tốt cho Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2022 Ngoài ra, nó cũng hoạt động cho Windows 8.1 Single Language; Windows 8.1 Core; Windows 8.1 Core N; Windows 8.1 Pro WMC; Windows Embedded 8.1 Industry Pro; Windows Server 2012 R2 Standard; Windows Server 2012 R2 Datacenter.

Cách sử dụng:

1. Vô hiệu trình diệt Virus trước khi giải nén và sử dụng nó

2. Luôn chạy ‘Windows Winker Activator.exe’ với quyền quản trị viên để mở nó và làm theo hướng dẫn trên màn hình và chọn phiên bản Windows của bạn.

3. Chờ nó kích hoạt. Và khởi động lại hệ điều hành sau khi xong.

Download Spark Activator 5.0

Kích thước: 4 MB

Link tải Google drive DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Download Spark Activator 3.1.1

Kích thước: 4 MB

Link tải Google drive DOWNLOAD  

Pass giải nén: phanmemnet.com

Download Spark Activator 3.0

Kích thước: 4 MB

Link tải Google drive DOWNLOAD  

Pass giải nén: phanmemnet.com

Download Spark Activator 2.1.0

Kích thước: 4 MB

Link tải Google drive DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com