Download Surfer 25 – Hướng dẫn cài đặt

Golden Software Surfer là phần mềm tạo mô hình 3D và lập bản đồ dữ liệu như mô hình hóa độ che phủ mặt đất, lập bản đồ và độ sâu 3D của biển… chương trình Golden Software Surfer này chuyển đổi đầu vào XYZ thô thành bản đồ 3D có thể in được. Một trong những lợi thế của chương trình này so với các đối thủ khác là các kỹ thuật lưới đa dạng và tính linh hoạt cao trong việc thay đổi tham số của lưới điện.

Trong chương trình này, bạn có thể nhập thông tin mạng của các định dạng khác, bao gồm các tệp USGS, DEM và ESRI. Bản đồ cuối cùng trong ứng dụng này hoàn toàn 3D và tất cả các điểm nổi bật được hiển thị với các màu sắc khác nhau và rõ ràng. Để có chế độ xem 3D tốt hơn, chế độ đổ bóng sẽ tự động được áp dụng cho các phần cần thiết. Bạn có thể tích hợp các bản đồ cơ sở với các bản đồ khác được tích hợp vào các lớp thông tin khác và có được kết quả đồ họa phong phú.

Tính năng của Golden Software Surfer

 • Đường Viền Maps
 • 3D Surface Maps
 • 3D Wireframe Maps
 • Vector Maps
 • Hình ảnh Maps
 • bóng mờ Relief Maps
 • Post Maps
 • Cơ sở Maps
 • Map Overlays
 • gridding
 • variogram
 • Lỗi và Breaklines
 • tập tin USGS DEM
 • Số hóa ranh giới
 • Tự động hóa X hoạt động
 • Bảng tính
 • Trình quản lý đối tượng.

Download Golden Software Surfer 25.2.259

Kích thước: 305 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD  (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Chạy file Surfer_25_Installer trong thư mục Install để cài đặt, cứ nhấn Next là được
 • Chép file Caldera.dll trong thư mục Patched vào C:\Program Files\Golden Software\Surfer
 • Xong