Download TextBox 2 v1.2.4 for After Effects

TextBox là một plugin gốc tạo ra một hình dạng có thể tùy chỉnh, có kích thước hoàn hảo đằng sau văn bản của bạn, cập nhật tự động và được áp dụng trực tiếp vào lớp văn bản, do đó không cần phải có cha mẹ, mattes hoặc biểu thức.

TextBox hoàn hảo để tiết kiệm thời gian khi làm việc với văn bản và hình dạng. Nuôi dạy con theo lớp rất hữu ích nhưng không tính đến những thứ như theo dõi hoạt ảnh. Việc nuôi dạy con cái thậm chí còn phức tạp hơn nếu bạn muốn cả sự trưởng thành. TextBox thực hiện tất cả điều này và hơn thế nữa trong một lớp thuận tiện.

Tương thích

  • After Effects: 2023, 2022, 2021, 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6

Download TextBox 2 v1.2.4 for After Effects

Kích thước: 33.5 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén nếu có: phanmemnet.com

Download TextBox 2 v1.2.2 for After Effects

Kích thước: 33.5 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén nếu có: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Chép thư mục TextBox_2_v1.2.2_Win vào C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects xxxx\Support Files\Plug-ins
  • Mở After Effects chon Menu Effect -> Plugin Everything -> TextBox 2
  • Đăng ký với key trong file text đính kèm
  • Hoàn tất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.