Download TV Distortion Bundle 2.6.0 for After Effects

Tất cả các plugin làm biến dạng Rowbyte: Data Glitch, Bad TV, TVPixel, Dot Pixels và Separate RGB trong một gói duy nhất. Các plugin này giúp bạn dễ dàng tạo Biến dạng tương tự, Hình ảnh kỹ thuật số & Vệ tinh, Mô phỏng điểm ảnh kỹ thuật số và Quang sai màu một cách dễ dàng.

Bộ TV Distortion Bundle gồm:

  • Bad TV v2.6.0
  • Data Glitch v2.6.0
  • Dot Pixel v2.6.0
  • Separate RGB v2.6.0
  • TVPixel v2.6.0

DataGlitch:

Data Glitch tạo ra các hiệu ứng trục trặc hình ảnh kỹ thuật số thực tế khi đang di chuyển. Bạn có thể kiểm soát mô hình trục trặc, kiểu trục trặc và tạo hiệu ứng trục trặc hình ảnh phản ứng âm thanh tuyệt vời. Data Glitch cũng giúp bạn tạo các tạo tác nén có thể kiểm soát một cách dễ dàng.

BadTV:

BadTV tạo ra biến dạng truyền hình tương tự thực tế với khả năng kiểm soát đồng bộ dọc, ngang và biến dạng đường quét. Mô phỏng các hiệu ứng VCR, DV Tape và Ti vi tiếp nhận kém.

TVPixel:

TVPixel là một plugin cho After Effects và Premiere Pro giúp pixel hóa hình ảnh của bạn thành Pixel R, G, B như một TV / Màn hình LCD thực.

Dot Pixels::

Một plugin gốc cho After Effects và Premiere Pro để tạo pixel cho hình ảnh của bạn thành các vòng tròn và vòng tròn.

RGB riêng biệt:

RGB riêng biệt phân tách các kênh R, G, B riêng lẻ. Bạn không chỉ có thể tách chúng ra mà còn có thể bù trừ, làm mờ và xoay các kênh riêng lẻ trong một lớp duy nhất. Bạn có thể tạo nhiều hiệu ứng biến dạng màu sắc bao gồm cả Quang sai màu.

Thông tin chi tiết: https://aescripts.com/tv-distortion-bundle/

Tương thích

  • After Effects: 2021, 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6
  • Premiere: 2021, 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6

Link download TV Distortion Bundle 2.6.0 for After Effects

Kích thước: 40.5 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD | Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Link download TV Distortion Bundle V1.2b for After Effects

Kích thước: 40.5 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD | Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Chép Rowbyte vào C:\Program Files\Adobe\Common\Plug-ins\7.0\MediaCore\
  • Chép RWBYTE vào C:\ProgramData
  • Hoàn tất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.