Download Visual Studio 2022 Professional Key – Enterprise Key


Visual Studio 2022 là một môi trường phát triển phần mềm tích hợp ( IDE do Microsoft phát triển . Môi trường lập trình này được sử dụng để phát triển phần mềm máy tính cũng như các trang web, ứng dụng web, dịch vụ web và ứng dụng di động. Nhiều tính năng của IDE này đã khiến nhiều người dùng chuyên nghiệp sử dụng nó. Khả năng tự động hoàn thành mã (IntelliSense), tái tạo mã, thiết kế giao diện trực quan của các ứng dụng và khả năng cài đặt nhiều plugin là một trong những tính năng chính của phần mềm này. Visual Studio cũng hỗ trợ 36 ngôn ngữ khác nhau bao gồm C, C ++, C #, .NET, JavaScript, CSS, Python và Robbie.

Phiên bản 2022 của IDE phổ biến này cung cấp các tính năng và khả năng mới cho người dùng. Một trong những thay đổi quan trọng nhất so với phiên bản 2019 là sự ra đời của phiên bản Visual Studio 64-bit, rất dễ dàng để quản lý các dự án lớn. Nâng cấp tính năng xem trước trực tiếp trong phiên bản này cho phép WPF và các nhà phát triển web xem trước các ứng dụng web và XAML trực tiếp và xem các thay đổi ngay lập tức, Tải lại nóng cho các dự án C ++ hoặc Net +. 

Các tính năng của Visual Studio 2022 cho phép bạn chỉnh sửa chúng trong khi chạy chương trình và thực hiện các thay đổi, và tính năng Force Run cho phép bạn chạy chương trình bất kể điểm ngắt của nó.

Tính năng của Visual Studio 2022

  • Xem trước trực tiếp: Xem trước trực tiếp cho các ứng dụng web và XAML
  • Tải lại nóng: Áp dụng các thay đổi cho các ứng dụng C ++ và Net. Trong quá trình thực hiện
  • Buộc chạy: Chạy chương trình đến một điểm cụ thể, bất kể điểm ngắt để khắc phục sự cố
  • Cung cấp phiên bản 64-bit để cải thiện hiệu suất và tạo điều kiện quản lý các dự án lớn
  • Đã thêm xây dựng và gỡ lỗi C ++ trong các bản phân phối WSL2
  • Các biểu tượng được thiết kế lại

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 10 phiên bản 1909 trở lên: Home, Professional, Education và Enterprise.
  • Windows Server 2019:
  • Windows Server 2016:

Download Download Visual Studio 2022 Professional / Enterprise Full Key

Kích thước: 30 GB

Link tải Google drive: Part 1 | Part 2 | Part 3 (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

Cài đặt với Key như sau:

Bản Professional
TD244-P4NB7-YQ6XK-Y8MMM-YWV2J
Bản Enterprise
VHF9H-NXBBB-638P6-6JHCY-88JWH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.