Download Win 10 Digital License V3.7 – Active Windows 10 Bản Quyền Kỹ Thuật Số Vĩnh Viễn

Win 10 Digital License

DigitalLicense v3.7 là tool được viết lại giao diện người dùng bằng C# của tool Hwidgen. Giúp bạn Active Windows 10 bản quyền kỹ thuật số vĩnh viễn. Bản quyền số có thể hiểu đơn giản là khi bạn dùng key kỹ thuật số để kích hoạt win 10.

Bản quyền số (Digital license) là một trong những hình thức kích hoạt bản quyền hợp lệ được Microsoft công nhận, trong đó có cả kích hoạt bản quyền số đính kèm theo tài khoản Microsoft lẫn đính kèm theo máy tính.

Hỗ trợ active tất cả windows 10

 • Windows 10 Core (Home) & (N)
 • Windows 10 HomeSingleLanguage
 • Windows 10 CoreSingleLanguage & (N)
 • Windows 10 ProfessionalSingleLanguage
 • Windows 10 Professional & (N)
 • Windows 10 ProfessionalEducation & (N)
 • Windows 10 ProfessionalWorkstation & (N)
 • Windows 10 Education & (N)
 • Windows 10 Enterprise & (N)
 • Windows 10 EnterpriseS

Download Windows 10 Digital License V3.7

Link tải veryfiles: DOWNLOAD

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn Active Windows 10 bản quyền kỹ thuật số

 • Tắt phần mềm diệt virus, tắt cả Windows Defender
 • Giải nén chạy phần mềm
 • Ấn ACTIVATE là xong
active-win-10-ban-quyen-ky-thuat-so

Xem video active nhé.