Download Windows 11 ISO 22000.258 Google drive PRE-ACTIVATED Non-TPM 2.0

Microsoft vừa mới công bố bản Windows 11 chính thức ngày 5/10/2021. Điều này làm cho nhiều hệ thống Windows 10 đủ điều kiện để nâng cấp Windows 11 miễn phí.

Đây là Bản dựng mới nhất(10.0.22000.258 21H2). Đầu tiên, nó đã giới thiệu một tiện ích Gia đình mới cho các tài khoản MSA. Nó cho phép bạn kiểm tra những gì các thành viên trong nhóm gia đình Microsoft của bạn đã cập nhật gần đây.

Thông tin Windows 11 ISO 22000.258 PRE-ACTIVATED Non-TPM 2.0

 • Edition: Windows 11 PRO Pre-Activated
 • Version: 21H2
 • OS Build: 22000.258
 • System Type: x64
 • Interface language: English-US
 • Name: Windows_11_PRO_22000.258_21H2_X64FRE_EN-US_PRE-ACTIVATED.iso
 • ISO Size: 4.8 GB
 • Kích hoạt bản quyền tự động (yêu cầu có internet)
 • Đã tắt check ramcheck, secure boot và TPM

Download Windows 11 ISO – Link tải Google drive

Lưu ý:

 • Non-TPM 2.0 (hay gọi là byPass TPM) nghĩa là các máy không đáp ứng yêu cầu phần cứng cho Windows 11 vẫn cài được.
 • PRE-ACTIVATED: là đã được kích hoạt bản quyền sẵn
 • AIO: Xem bản AIO là gì ở đây

Kích thước: 4.8 GB

Bản Windows 11 Pro, Non-TPM 2.0: DOWNLOAD

Bản Windows 11 Enterprise, Non-TPM 2.0, Pre-Activated: DOWNLOAD

Bản Windows 11 AIO, Non-TPM 2.0, Pre-Activated: DOWNLOAD

Bản Windows 11, TPM 2.0 (chính gốc từ Microsoft): DOWNLOAD

Pass giải nén: 123 hoặc phanmemnet.com

Xem bài viết hướng dẫn cài đặt Windows 11

Xem thêm bộ cài Office 2021 bản chính thức

Xem thêm Công cụ kích hoạt bản quyền Windows 11

Download Windows 11 ISO 22000.194 PRE-ACTIVATED Non-TPM 2.0 – bản Inside

Kích thước: 4.0 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Download Windows 11 ISO 22000.184 PRE-ACTIVATED Non-TPM 2.0

Kích thước: 4.0 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD |Link tải Google drive (dự phòng): DOWNLOAD

Xem thêm bộ cài Office 2021 bản chính thức

Download Windows 11 ISO 22000.168 PRE-ACTIVATED Non-TPM 2.0

Kích thước: 4.0 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD |Link tải Google drive (dự phòng): DOWNLOAD

Xem thêm bộ cài Office 2021 bản chính thức

Download Windows 11 ISO 22000.160 PRE-ACTIVATED Non-TPM 2.0

Kích thước: 4.85 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD |Link tải Google drive (dự phòng): DOWNLOAD

Download Windows 11 ISO 22000.132 PRE-ACTIVATED Non-TPM 2.0

Kích thước: 4.0 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD |Link tải Google drive (dự phòng): DOWNLOAD

Download Windows 11 ISO 22000.120 PRE-ACTIVATED Non-TPM 2.0

Kích thước: 3.8 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD |Link tải Google drive (dự phòng): DOWNLOAD

Hướng dẫn cài đặt Windows 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *