Download Windows 7 32bit & 64bit 34in1 ISO OEM – Google drive | One Drive

Thông tin chi tiết bộ Windows 7 ISO 32bit và 64bit SP1. Dưới đây là link tải về bộ Windows 7 34in1 ISO 32bit & 64bit.

Windows 7 SP1 DUAL-BOOT 34in1 OEM ESD en-US 2021

* 32bit:
* Windows_7 Starter- – – – STD / DAZ / OEM
* Windows_7 Home Basic – – STD / DAZ / OEM
* Windows_7 Home Premium – STD / DAZ / OEM
* Windows_7 Professional – STD / DAZ / OEM
* Windows_7 Ultimate – – – STD / DAZ / OEM
* Windows_7 Enterprise – – STD / KMS

* 64bit:
* Windows_7 Starter- – – – STD / DAZ / OEM
* Windows_7 Home Basic – – STD / DAZ / OEM
* Windows_7 Home Premium – STD / DAZ / OEM
* Windows_7 Professional – STD / DAZ / OEM
* Windows_7 Ultimate – – – STD / DAZ / OEM
* Windows_7 Enterprise – – STD / KMS

Windows 7 SP1 32bit & 64bit 34in1 OEM

Size: 7.8 GB

Link Google drive: DOWNLOAD | Link One drive: DOWNLOAD

Windows 7 SP1 X64 14in1 OEM

[ EDITIONS INCLUDED ]

* Windows 7_Home Basic – – STD / DAZ / OEM
* Windows 7_Home Premium – STD / DAZ / OEM
* Windows_7 Professional – STD / DAZ / OEM
* Windows_7 Ultimate – – – STD / DAZ / OEM
* Windows_7 Enterprise – – STD / KMS

Size: 3.5 GB

Link Google drive: DOWNLOAD | Link One drive: DOWNLOAD

Hướng dẫn cài đặt Windows 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.