Download Wise Care 365 Pro 4.83 – dọn dẹp máy tính

Tải phần mềm Wise Care 365  pro 4.83 bản đầy đủ kèm genkey. 

Wise Care 365 là phần mềm dùng tối ưu, tăng tốc độ máy tính,  Wise Care 365 cũng hỗ trợ  dọn dẹp registry, dọn dẹp ỗ đĩa,  tháo gỡ cài đặt, bộ nhớ tối ưu hóa và hơn thế nữa

Link tải google drive

Link download Wise Care 365 Pro 4.83 full crck:  DOWNLOAD

Link download Wise Care 365 Pro 4.83 full crck: DOWNLOAD

1) Cài đặt phần mềm thoát nếu đang sử dụng (thoát cả icon dưới taskbar)
2) Chạy file Activate với quyền run as admin nhập đầy đủ thông tin và click vào nút Activate
3) Nhấp vào “Patch Hosts” để chặn kiểm tra đăng ký. Nếu bạn không muốn vá các tập tin máy chủ, sử dụng Windows Firewall để chặn các kết nối ra bên ngoài:
reg.wisecleaner.com
4) Hoàn thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.