Download XForce 2024 – Kích hoạt các sản phẩm AutoDesk 2024

Tải về XForce 2024, công cụ dùng kích hoạt các sản phẩm AutoDesk 2024.

XForce 2024 có thể dùng để active các sản phẩm AutoDesk 2024 như AutoCAD 2024, Revit 2024, 3ds Max 2024, Inventor 2024, AutoCAD Civil 3D 2024…

Download Xforce 2024

Kích thước: 8 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD (Nếu không tải được, Xem ngay cách tải)

Link tải TeraBox: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn sử dụng XForce 2024

  • Cài đặt sản phẩm của AutoDesk 2024 trước, ví dụ như Revit 2024, 3ds Max 2024…
  • Sau khi cài xong, không mở phần mềm ra
  • Vào thư mục Autodesk License Patcher Installer, chạy file Autodesk License Patcher Installer với quyền Admin (nhấn chuột phải chọn Run as administrator)
  • Chờ một lúc cho chạy xong
  • Mở phần mềm AutoDesk lên, chọn “Use A Network License”
  • Chọn  “Single license server”  và nhập vào 127.0.0.1 trong ô Server Name và nhấn Done
  • Xong